ប្រព័ន្ធសំឡេងខ្នាតតូច SC-UX100GS

SC-UX100GS

បទពិសោធន៍បែបថ្មី A Brand New Urban Audio

ឧបករណ៍បំពងសំឡេងទាន់សម័យថ្មីម៉ូដែល UX100 ស័ក្ដិសមបំផុតសម្រាប់ការរស់នៅ
បែនទាន់សម័យ។ ឧបករណ៏បំពងសំឡេង
នេះមានរូបរាងតូចស្អាត មានសំឡេងឮខ្លាំងអស្ចារ្យពេញបន្ទប់ ជំរុញឱ្យពិធីជប់លៀងទាំងឡាយកាន់តែមានភាពរំភើប។

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ប្រព័ន្ធសំឡេងខ្នាតតូច SC-UX100GS
សំឡេងច្បាស់អស្ចារ្យ
វូហ្វើធំទំហំ 13 cm
MAX Jukebox
សំណូមពរបទចម្រៀងតាមរយៈកម្មវិធី MAX Juke
ចាក់តន្ត្រីរបស់អ្នកដោយគ្មានខ្សែ
បច្ចេកវិទ្យាប៊្លូធូស

Get Inspired

ទទួលបានការបំផុសគំនិត - ប្រព័ន្ធសំឡេងខ្នាតតូច SC-UX100GS

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ប្រព័ន្ធសំឡេងខ្នាតតូច SC-UX100GS