រូបភាពរបស់ RP-TCM130E
ទូទៅ ឧបករណ៍ដ្រាយវើ (mm) 8.8 mm
ប្រភេទមេដែក នីអូឌីមីញ៉ូម
អាំប៉េដង់ (Ω) 16 Ω
កម្រិត​ឆ្លើយតប (dB/mW) 95 dB/mW (at 1k Hz)
ការគ្រប់គ្រង/ មីក្រូហ្វូន មាន / មាន
ទម្ងន់ ប្រហែល 13 g គិតទាំងខ្សែ
សម្ភារដែលផ្ដល់ជូន ក្បាលកាស (តូច,មធ្យម,ធំ) ភ្ជាប់ជាមួយទំហំ មធ្យម ជាស្រេច
ព័ត៌មានអំពីហ្វ្រេកង់ ការឆ្លើយតបនៃហ្វ្រេកង់ (មានខ្សែ) 20 Hz - 20 kHz
ខ្សែ ប្រវែងខ្សែ (m) ប្រហែល 1.2 m
ឌុយដោតតូច (3.5 mm) មាន
ព្រីភ្លើង មាស