ម៉ាស៊ីនក្រឡុក MX-M100GSG

MX-M100GSG

កិនចូលគ្នាបានយ៉ាងម៉ត់ល្អ

• មុខកាំបិតធ្វើពីអ៊ីណុកដែលមាំល្អ
• មានប្រដាប់កូងាយស្រួលច្របល់
• ប៊ូតុងបើក/បិទងាយស្រួលចុច
• ឧបករណ៍ផ្តាច់ចរន្ត(សៀគ្វី)និងគន្លឹះសុវត្ថិភាព

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនក្រឡុក MX-M100GSG
ពណ៌:
Color:ពណ៌បៃតង:MX-M100GRA
ប៊ូតុងបើក/បិទនៅចំកណ្តាល
ការរចនាដើម្បីការពារសុវត្ថិភាព
ថូប្លាស្ទីក ស្រាលងាយស្រួលកាន់

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនក្រឡុក MX-M100