រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនក្រឡុក MX-M100GSG

ម៉ាស៊ីនក្រឡុក MX-M100GSG

លក្ខណៈ ប្រភពថាមពល 220-240V
ហ្វ្រេកង់ 50-60Hz
ការប្រើប្រាស់ថាមពល 240-260W
រង្វិល (rpm) 11,000 rpm
កម្រិតវ៉ាត់ជាអតិបរមានៃការចាក់សោម៉ូទ័រ 450W
តួម៉ាស៊ីន ការការពារម៉ូទ័រ ប្លាស្ទីក
ការគ្រប់គ្រងល្បឿន បើក/បិទ
ប្រភេទប៊ូតុង ចុចប៊ូតុង
ម៉ាស៊ីនក្រឡុក ចំណុះផ្ទុករបស់ថូ (បានវាយតម្លៃ) 1.0 L
ចំណុះផ្ទុករបស់ថូ 1.35L
ចំនួនថូ 1 ឈុត
ប្រដាប់កិន /មុខកាំបិត ប្រដាប់កិនធ្វើពីអ៊ីណុក
ទម្រកាំបិតដែលអាចដោះចេញបាន -
ប្រដាប់កិន ប្រដាប់កិនគ្រឿង -
សុវត្ថិភាព ព្រីភ្លើង C5
ឧបករណ៍ផ្តាច់ចរន្ត(សៀគ្វី) មាន
ស្តង់ដារសុវត្ថិភាព IEC