ម៉ាស៊ីនក្រឡុកមានថូកែវកម្លាំង 700 W ម៉ូដែល MX-MG5351WSG រួមជាមួយកែវកិនសម្រាប់ធ្វើទឹកផ្លែឈើ ទឹកក្រឡុក និងអាហារផ្សេងៗដ៏មានជីវជាតិ

រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនក្រឡុកមានថូកែវកម្លាំង 700 W ម៉ូដែល MX-MG5351WSG រួមជាមួយកែវកិនសម្រាប់ធ្វើទឹកផ្លែឈើ ទឹកក្រឡុក និងអាហារផ្សេងៗដ៏មានជីវជាតិ

ម៉ូដែល

 • MX-MG5351

ប្រភេទ

 • ម៉ាស៊ីនក្រឡុក

ពណ៌

ការប្រើប្រាស់ថាមពល

 • 360-400 W

កម្រិតវ៉ាត់អតិបរមានៃការចាក់សោម៉ូទ័រ

 • 700 W

វិមាត្រ

 • ទទឹង×ជម្រៅ×កម្ពស់ (ប្រហាក់ប្រហែល) 186 x 200 x 425 mm

ចំណុះផ្ទុករបស់កែវ / ចំណុះផ្ទុកដែលអាចប្រើបាន (ប្រហាក់ប្រហែល)

 • 2.0 / 1.5 L

វត្ថុធាតុដើមរបស់ថូ

 • កញ្ចក់

សមាសធាតុនៃកាំបិតកាត់

 • ដែកថែប

Switch Control

 • បិទ/ 1/2/P1/P2

ល្បឿនរង្វិល

 • 11,000 rpm

ចំណុះផ្ទុកនៃការកិនសើម និងស្ងួត

 • ស្ងួត៖ អតិបរមា 50g / សើម៖ អតិបរមា 200mL

គ្រឿងបង្គុំ

 • ដងកោសសម្អាត