រូបភាពរបស់ MJ-SJ01WSG
លេខម៉ូដែល MJ-SJ01W
ទំហំ (ប្រហាក់ប្រហែល) កែវដាក់ទឹកផ្លែឈើចំណុះ 1.5L, ប្រអប់ដាក់កាកចំណុះ 2.0L
ប៊ូតុង ល្បឿន 1
ការវាយតម្លៃលើដំណើរការ ដំណើរការបន្ត (ដំណើរការចុះឡើងដោយបើក 2 នាទី បន្ទាប់មកបិទ 2 នាទី)
វិមាត្រ (W x D x H) (ប្រហាក់ប្រហែល) ប្រហែល 216 mm x 305 mm x 384 mm
ទម្ងន់ (ប្រហាក់ប្រហែល) ប្រហែល 3.9 kg