ម៉ាស៊ីនដាំទឹកអគ្គិសនីស៊េរី NC-EG4000CSY ចំណុះ 4.0L

NC-EG4000CSY

ម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅអគ្គិសនីចំណុះ 4.0 L

• មុខងារកំណត់ម៉ោងសន្សំសំចៃថាមពល (6 ម៉ោង)
• ជម្រើសរក្សាកម្ដៅ 98 / 90 / 80 / 70 ºC
• មុខងារឆុងកាហ្វេ
• បាតស្រោបកាបូន Binchotan

ម៉ាស៊ីនដាំទឹកអគ្គិសនីស៊េរី NC-EG4000CSY ចំណុះ 4.0L

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនដាំទឹកអគ្គិសនីស៊េរី NC-EG4000CSY ចំណុះ 4.0L
មុខងារឆុងកាហ្វេ
ផ្ទៃខាងក្នុងស្រោបធ្យូងថ្មដែលអាចដកចេញបាន
សីតុណ្ហភាពរក្សាកម្ដៅ 4 កម្រិត

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនដាំទឹកអគ្គិសនីស៊េរី NC-EG4000CSY ចំណុះ 4.0L