ម៉ាស៊ីនកិនក្រឡុកស៊េរី MX-AC210SWUA

MX-AC210SWUA

ម៉ាស៊ីនកិនក្រឡុក

ម៉ាស៊ីនកិនក្រឡុករបស់ Panasonic គឺជាម៉ាស៊ីនកិនក្រឡុកប្រើបានច្រើនយ៉ាងដែលបំពេញតម្រូវការកិនរបស់អ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងងាយស្រួល។ ផ្លែកាំបិតធ្វើពីអ៊ីណុករឹងមាំអាចកិនវត្ថុរឹងបានយ៉ាងងាយស្រួល និងមុតល្អ។ វាត្រូវបានរចនាឡើង ដើម្បីកិន និងធ្វើឱ្យអ្នករីករាយនឹងបទពិសោធន៍ចម្អិនម្ហូប។
• ប្រព័ន្ធចាក់សោសុវត្ថិភាព
• ឌីសុងទ័រ

ម៉ាស៊ីនកិនក្រឡុកស៊េរី MX-AC210SWUA

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនកិនក្រឡុកស៊េរី MX-AC210SWUA
ការប្រើប្រាស់ថាមពល (W)
340-360 W
វិមាត្រ (H x W x D)
430mm x 340mm x 170mm
ថូ
ថូធ្វើពីអ៊ីណុក ថូកិនគ្រឿងធ្វើពីអ៊ីណុក

Get Inspired

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនកិនក្រឡុកស៊េរី MX-AC210SWUA