រូបភាពរបស់ MX-AC300WUA
ទូទៅ ផ្ទាំងឈ្មោះ កម្រិតវ៉ុល 220 - 240V
ប៊ូតុង ស្តាយល៍ ព៉្យាណូ
វត្ថុធាតុដើម ប្លាស្ទីក
ជម្រើសល្បឿន កម្រិត 0,1,2,3
ថូម៉ាស៊ីនក្រឡុកប្លាស្ទិក 0.65 L (មានតម្រងផ្លែឈើ) និង 1.0 L (ដោយគ្មានតម្រងត្រងផ្លែឈើ)
តម្រងទឹកផ្លែឈើ -
ថូម៉ាស៊ីនក្រឡុកធ្វើពីអ៊ីណុក -
ថូកិនជាម្ស៉ៅធ្វើពីអ៊ីណុក 0.5 លីត្រ (ស្ងួត) និង 0.3 លីត្រ (ប្រើទឹក)
ថូកិនគ្រឿងធ្វើពីអ៊ីណុក 0.2 លីត្រ
ប្រព័ន្ធចាក់សោសុវត្ថិភាព មាន
គ្រឿងបន្ថែម ដងកូរ មាន
បន្ទះវាយស៊ុត មាន
សៀវភៅធ្វើម្ហូប អង់គ្លេស