ម៉ាស៊ីនកិនក្រឡុកស៊េរី MX-AC400WUA

MX-AC400WUA

ម៉ាស៊ីនកិនក្រឡុកល្អជាងគេ

ម៉ាស៊ីនកិនក្រឡុក Panasonic គឺមានមុខងារ
គ្រប់យ៉ាងក្នុងម៉ាស៊ីនតែមួយ ដែលជួយឱ្យដំណើរ
ការរៀបចំអាហាររបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរ និងចំណេញពេលវេលា។ វារួមបញ្ចូលគ្នារវាងម៉ាស៊ីន
កិនអាហារ និងក្រឡុកអាហារ ដើម្បីធ្វើឱ្យបទពិសោធន៍ចម្អិនអាហាររបស់អ្នកកាន់តែមាន
ភាពងាយស្រួល។ ផ្លែកាំបិតធ្វើពីអ៊ីណុកដ៏រឹង
មាំរបស់វាត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់កិនគ្រឿងអាហាររឹងៗបានយ៉ាងងាយស្រួល និងនៅតែរក្សា
ភាពមុតល្អជានិច្ច។

លក្ខណៈពិសេស
• ប្រព័ន្ធសោសុវត្ថិភាព
• ឌីសុងទ័រ
• ដងកូរផ្លែឈើ (AC400 តែប៉ុណ្ណោះ)

ម៉ាស៊ីនកិនក្រឡុកស៊េរី MX-AC400WUA

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនកិនក្រឡុកស៊េរី MX-AC400WUA
ថាមពលប្រើប្រាស់ (W)
340-360 W
វិមាត្រ (H x W x D)
430mm x 340mm x 170mm
ថូ
តម្រងទឹកផ្លែឈើ និងថូក្រឡុកប្លាស្ទីក ថូអ៊ីណុក ថូកិនអ៊ីណុក ថូកិនគ្រឿងទេសអ៊ីណុក

Get Inspired

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនកិនក្រឡុកស៊េរី MX-AC400WUA