ម៉ាស៊ីនដាំទឹកអគ្គិសនី NC-BG3000CSY

NC-BG3000CSY

កំសៀវទឹកអគ្គិសនី 3.0 L

• U-VIP សន្សំសំចៃថាមពល ពេលរក្សា
កម្ដៅ
• កម្មវិធីកំណត់ម៉ោងសន្សំសំចៃថាមពល
4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 ម៉ោង
• ជម្រើសរក្សាកម្ដៅ 98 / 90 / 80 / 70
• បំពាក់ជាមួយមុខងារសម្រាប់ឆុងកាហ្វេ
• កាបូនប៊ីនឆូតាន់ហ្វ្លុយអូរីន

ម៉ាស៊ីនដាំទឹកអគ្គិសនី NC-BG3000CSY

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនដាំទឹកអគ្គិសនី NC-BG3000CSY
មានបំពាក់មុខងារឆុងកាហ្វេ
ផ្ទៃខាងក្នុងស្រោបធ្យូងថ្មដែលអាចដកចេញបាន
ការជ្រើសរើសសីតុណ្ហភាពរក្សាកម្ដៅនៅ 4កម្រិត

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនដាំទឹកអគ្គិសនី NC-BG3000CSY