រូបភាពរបស់ SR-GA721WSWN

SR-GA721WSWN

SR-GA721WSWN ការប្រើប្រាស់ថាមពល ការចម្អិន 2500W
រក្សាកម្ដៅ 56W
ចំណុះផ្ទុក 40 កែវ
ទម្ងន់ (kg) 11.3 kg
(កម្ពស់xទទឹងxជម្រៅ) mm 340 x 570 x 470
ឆ្នាំងខាងក្នុង ស្រោបអាលុយមីញ៉ូម
គ្រឿងបន្ថែម កែវវាស់ចំណុះ
ពណ៌