រូបភាពរបស់ ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី SR-JQ185
ម៉ូដែល ម៉ូដែល SR-JQ185
ការរចនា ចំណុះផ្ទុក (បាយឆ្អិន) 1.8 L
ពណ៌ ពណ៏ខ្មៅ/មាសមានផ្កា/កម្រងផ្កា
ឆ្នាំងខាងក្នុង ឆ្នាំងខាងក្នុងពណ៌ខ្មៅ
សមត្ថភាព ជម្រើសមុខងារធ្វើម្ហូបដែលអាចកែសម្រួលបាន ចម្អិនរហ័ស/ចំហុយ
រយៈពេលរក្សាកម្ដៅឱ្យក្ដៅល្មម 5H
ភាពងាយស្រួល គម្របខាងក្នុងដែលអាចដោះចេញបាន មាន
ខ្សែភ្លើងដែលអាចផ្ដាច់ចេញបាន មាន
មុខងារផ្សេងទៀត គ្រឿងបន្ថែម កែវវាស់ចំណុះ/វែកដួសបាយ/កញ្ច្រែងសម្រាប់ចំហុយ