រូបភាពរបស់ SR-DF181GSW

SR-DF181GSW

ទំហំ 1.8 L SR-DF181
ការប្រើប្រាស់ថាមពល 1.8L 750W
បច្ចេកវិទ្យា បច្ចេកវិទ្យា Fuzzy Logic
មុខងារ មុខងារកំណត់រយៈពេល -
រយៈពេលរក្សាកម្ដៅ 5 ម៉ោង
ម៉ឺនុយ បាយស
ចម្អិនរហ័ស
បបរ
បាយសម្រូប
បាយដំណើប -
រម្ងាស់ / ស៊ុប ○ (ស៊ុប)
នំខេក -
ចំហុយ
ឆ្នាំងខាងក្នុង ស្រោបហ្លុយអរពេជ្រ -
ស្រោបធ្យូង -
មិនស្អិតជាប់
ផ្ទៃអុជៗ -
គម្របខាងក្នុង អាចដកដាក់បាន -
គ្រឿងបន្ថែម វែកដួសបាយ
ប្រអប់ដាក់ស្លាបព្រាដួស -
កែវវាស់ចំណុះ
ចាន / កញ្ច្រែងសម្រាប់ចំហុយ
ពណ៌ ប្រាក់ / បៃតង