បានទាំងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ បានទាំងសំណាង ឈ្នះម៉ូតូ៥គ្រឿង ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់១០គ្រឿង ទូទឹកកក១៥គ្រឿង និងទូរទស្សន៍២០គ្រឿង ពី Panasonic

បានទាំងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ បានទាំងសំណាង ឈ្នះម៉ូតូ៥គ្រឿង ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់១០គ្រឿង ទូទឹកកក១៥គ្រឿង និងទូរទស្សន៍២០គ្រឿង ពី Panasonic

ទិញឈ្នះ ទិញឈ្នះពី Panasonic។ រាល់ពេលលោកអ្នកទិញម៉ាស៊ីនត្រជាក់គ្រប់សេរ៊ីទាំងអស់របស់ Panasonic អ្នកនឹងទទួលបានសន្លឹកឆ្នោត ដើម្បីមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ ទូទឹកកក១៥គ្រឿង ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ ១០គ្រឿង ទូរទស្សន៍ ២០គ្រឿង និងម៉ូតូ Q-Bix សេរី 2021 ចំនួន ៥គ្រឿង។

ទិញម៉ាស៊ីនត្រជាក់មួយ បានសន្លឹកឆ្នោតមួយសន្លឹក។ តោះ! ចាំអីទៀត កម្ម៉ង់ឥឡូវនេះ ផ្សងសំណាងឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនពី Panasonic។

កម្មវិធីនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃនេះរហូត ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។អ្នកឈ្នះនឹងត្រូវបានចាប់ឆ្នោត នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ហើយបញ្ជីឈ្មោះអ្នកឈ្នះ នឹងត្រូវប្រកាសនៅលើផេកហ្វេសប៊ុកផ្លូវការ Panasonic Cambodia មួយថ្ងៃក្រោយបន្ទាប់ពីថ្ងៃចាប់ឆ្នោត។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Panasonic តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទលេខ 023 260 156 ឬហ្វេសប៊ុកផេក Panasonic Cambodia និងដៃគូចែកចាយដូចខាងក្រោម៖

• ក្រុមហ៊ុន Sunsimexco 061 353 660
• ផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉ល 023 988 580
• ហាង Nojima 093 608 609
• ហាង KFour 069 828 782
• ហាង Bluetronics 097 7 900 200

លើសពីនេះ 
លោកអ្នកក៍អាចធ្វើការបញ្ជាទិញតាមរយៈតំណាងចែកចាយអនឡាញផ្លូវការរបស់យើងផងដែរ៖

• Larue: http://bit.ly/2Yk1IRx
• AEON Online: https://bit.ly/3qYumEK
• Smile Shop: bit.ly/2EBpCSp
• L192: http://bit.ly/36k8hbf

 

 

បានទាំងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ បានទាំងសំណាង ឈ្នះម៉ូតូ៥គ្រឿង ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់១០គ្រឿង ទូទឹកកក១៥គ្រឿង និងទូរទស្សន៍២០គ្រឿង ពី Panasonic