ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី SKY Elite Inverter CS-VU13UKH-(CS-VU13UKH) កម្លាំង 1.5 សេស

CS-VU13UKH/CU-VU13UKH

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី SKY Elite Inverter

•ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី SKY Elite Inverter រួមជាមួយស្ដង់ដារថាមពលកម្រិតផ្កាយ 5 សម្រាប់សន្សំសំចៃថាមពលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
•មានហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់ R32 ដែលជួយដល់បរិស្ថាន
•បង្កើតឡើងដោយរួមបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ របស់ Panasonic
បច្ចេកវិទ្យា X និង nanoe-G ជួយរក្សាឱ្យខ្យល់បរិសុទ្ធ
•បច្ចេកវិទ្យា Skywing សម្រាប់មុខងារបញ្ចេញខ្យល់ត្រជាក់លើផ្ទៃបន្ទប់ និងចរន្តខ្យល់ប្រសើរជាងមុន
•គ្រប់គ្រងឆ្លាតវៃដោយប្រើស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក

ដើម្បីជ្រើសរើសម៉ូដែលត្រឹមត្រូវ
[ម៉ាស៊ីនគណនាកម្លាំងសេស]

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី SKY Elite Inverter CS-VU13UKH-(CS-VU13UKH) កម្លាំង 1.5 សេស

បិទ

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី SKY Elite Inverter CS-VU13UKH-(CS-VU13UKH) កម្លាំង 1.5 សេស
កម្លាំងសេស
1.5 សេស
សមត្ថភាពផ្ដល់ភាពត្រជាក់
12,500 (3,140-14,300) Btu/h
បច្ចេកវិទ្យាផ្ដល់ផាសុកភាព
SKYWING, Inverter , iAutoX, nanoe™X, nanoe-G ជាមួយសេនស័រចាប់ធូលី, ហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់ R32

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី SKY Elite Inverter CS-VU13UKH-(CS-VU13UKH) កម្លាំង 1.5 សេស