ចានបង្គន់អនាម័យម៉ូដែល​ DL-AB10

ចានបង្គន់អនាម័យម៉ូដែល​ DL-AB10

ការលាងសម្អាតមានអនាម័យ និងមានផាសុកភាព
ដែលមានគម្របបិទថ្នមៗ

រីករាយជាមួយការលាងសម្អាតកាន់តែស្អាតតាមរយៈការបញ្ជាសម្ពាធទឹកដែលអាចកែតម្រូវបាន តម្រងទឹកដែលភ្ជាប់មកជាមួយស្រាប់ និងកន្លែងអង្គុយកម្ចាត់បាក់តេរី Ag+ ធ្វើអោយមានអនាម័យ និងផាសុកភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹក។
 • Ag+
ពង្រីក
ពង្រួម
បិទ

ព័ត៌មានផលិតផល

រូបភាពរបស់ ចានបង្គន់អនាម័យម៉ូដែល​ DL-AB10

ទំហំ និងទម្ងន់

កម្ពស់
143mm
ទទឹង
491mm
ជម្រៅ
510.6mm
ទម្ងន់
3.0kg

*សូមពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌតម្រូវទំហំផ្ទុកអប្បបរមាសម្រាប់ការដំឡើង។

 • កន្លែងអង្គុយកម្ចាត់បាក់តេរីកន្លែងអង្គុយកម្ចាត់បាក់តេរី
 • ចំពួយបាញ់ទឹកលាងសម្អាតដោយខ្លួនឯងចំពួយបាញ់ទឹកលាងសម្អាតដោយខ្លួនឯង
 • ការលាងសម្អាតសម្រាប់ស្ត្រីការលាងសម្អាតសម្រាប់ស្ត្រី
 • ការលាងសម្អាតសម្រាប់គ្រួសារការលាងសម្អាតសម្រាប់គ្រួសារ
 • ការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពទឹកការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពទឹក

ក្បាលមួលញ្ជាទឹក និងកន្លែងអង្គុយប្រឆាំងបាក់តេរី​ Ag+ 99%

ការរចនាចំពួយបាញ់ទឹកមាន២ដែលមានអនាម័យជាមួយនឹងមុខងារលាងសម្អាតដោយស្វ័យប្រវត្តិ

កន្លែងអង្គុយរាងកោងបែប 3D ប្រកបដោយភាពងាយស្រួល

មុខងារលាងសម្អាតប្រកបដោយផាសុកភាព

ងាយស្រួលក្នុងការតំឡើង និង សាកសមនឹងបន្ទប់ទឹកភាគច្រើន

ក្បាលជំពួយ

 • ក្បាលជំពួយដែលអាចដកដាក់ និងសម្អាតដោយខ្លួនឯងបាន

  • 2
 • ជម្រើសការបាញ់ទឹក

  • គ្រួសារ
   • រន្ធ 1 (លំហូរទឹកត្រង់)
  • ស្រ្តី
   • រន្ធ 5 (លំហូរទឹកបាញ់ថ្មមៗ)
 • ការសម្អាតដោយខ្លួនឯង

 • ក្បាលជំពួយដែលអាចដកចេញបាន

 • អាចដកដាក់បាន

កម្មវិធីគ្រប់គ្រងកម្រិតទឹក

 • ការគ្រប់គ្រងទឹក

  • ដំណើរការដោយម៉ាស៊ីន
 • អត្រាលំហូរទឹក

  • រហូតដល់ 2.0 លីត្រ/នាទី
 • សម្ពាធទឹកដែលចេញ kPa

  • 30 - 735

លក្ខណៈពិសេស និងគ្រឿងសម្រាប់ភ្ជាប់

 • គម្រប

  • អាចដកដាក់បាន
  • គម្របចានបង្គន់ដែលដាច់ពីគ្នា
   • គ្មាន
 • គម្របចានបង្គន់អង្គុយ

  • អាចដកដាក់បាន
  • គម្របចានបង្គន់ដែលដាច់ពីគ្នា
   • គ្មាន
  • ត្រូវនឹងទំហំចានបង្គន់ ម.ម
   • • {330- 360}
 • គ្រីស្ទាល៍ប្រឆាំងនឹងបាក់តេរី Λg˚

  • ក្បាលជំពួយ គម្របចានបង្គន់ រ៉ូប៊ីណេគ្រប់គ្រង
 • ឧបករណ៍ត្រងទឹក

  • មាន
 • ឧបករណ៍ភ្ជាប់ចំណុចប្រសព្វនៃទឹក

  • មាន
 • ប្រវែងបំពង់ដែលអាចបត់បែនបាន ម.ម

  • 1,200

ជំនួយបន្ថែម

ចានបង្គន់អនាម័យម៉ូដែល​ DL-AB10