Wybierz kolor
Cena: Panasonic Online Price: Kup SHOP NOW WHERE TO BUY Kup w sklepie Panasonic Znajdź sklep Out of Stock at Panasonic Online

Warunki kampanii "Promocja LUMIX S "*.

Warunki kampanii "Promocja LUMIX S "*.

1. Organizator

Organizatorem kampanii “Promocja LUMIX S” (dalej „Kampania”) jest Panasonic Marketing Europe GmbH z siedzibą pod adresem Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden (dalej „my”).

2. Przedłużenie gwarancji oraz warunki uczestnictwa

2-letnia gwarancja na produkty: LUMIX DC-S5KE-K/DC-S5E-K/DC-S1RE-K/DC-S1RME-K/DC-S1E-K/DC-S1ME-K będące częścią Kampanii (dalej nazywane „produktami promocyjnymi”) zostanie bezpłatnie przedłużona o dodatkowy 1 rok w przypadku zakupu promocyjnych produktów w czasie trwania kampanii – 01.10.2021 – 16.01.2022 (dalej „okres trwania kampanii”) w dowolnym z autoryzowanych sklepów oraz zarejestrowania zakupu promocyjnych produktów w okresie: 01.10.2021 – 31.01.2022, zgodnie z niniejszymi warunkami na stronie Kampanii pod adresem:

https://www.panasonic.com/pl/promocje.html

Strona My Panasonic:

https://my.panasonic.eu/#/login?lang=pl_PL

Aby to zrobić stwórz konto My Panasonic. Jeżeli posiadasz już konto dodaj zakupiony produkt do rejestracji produktów.

Aby zarejestrować kupno promocyjnego produktu należy podać następujące informacje.

1) Gdzie dokonano zakupu produktu
2) Data zakupu
3) Numer modelu produktu
4) Numer seryjny produktu
5) Wysłanie dowodu zakupu (faktura, paragon)

Przedłużenie gwarancji zostanie przyznane tylko po zarejestrowaniu się w okresie trwania Kampanii oraz podania obowiązkowych informacji wymienionych powyżej. Prosimy o wypełnienie tych danych podczas rejestracji produktu podlegającego Kampanii na odpowiedniej stronie promocyjnej (strona dowiedz się więcej) w okresie trwania Kampanii. Po rejestracji otrzymasz certyfikat przedłużenia gwarancji, który będzie służył jako dowód Twojej rejestracji.

W przypadku reklamacji gwarancyjnej, aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego należy przedstawić zaświadczenie o przedłużeniu gwarancji oraz oryginał dowodu zakupu z aktualnym numerem faktury i wykazem VAT. W przypadku nieprawidłowych lub niepełnych informacji, gwarancja nie zostanie udzielona.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne, sprzętowe, programowe, serwerowe, internetowe lub inne wszelkiego rodzaju awarie lub szkody w zakresie, w jakim uniemożliwia lub utrudnia to uczestnikowi udział w Kampanii.

Zgłoszenia dokonane faksem, pocztą, e-mailem oraz telefonicznie, nie będą akceptowane.

Nieczytelne, zmienione lub niekompletne rejestracje oraz rejestracje niezgodne z niniejszymi warunkami Kampanii zostaną uznane za nieważne. W przypadku zakupu DC-S5KE-K/DC-S1RME-K/DC-S1ME-K/DC-S5KS85KIT/DC-S5KR73KIT, zarejestruj cały zestaw (aparat oraz obiektyw) pod DC-S5KE-K/DC-S1RME-K/DC-S1ME-K/DC-S5KS85KIT/DC-S5KR73KIT. Nie rejestruj obiektywu oraz aparatu odzielnie. Odzielne rejestracje nie będą akceptowane.

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji wszystkich rejestracji w celu ochrony przed fałszywymi, nieważnymi oraz powtarzającymi się rejestracjami, w tym wymagania od uczestnika udowodnienia, że produkty LUMIX DC-S5KE-K/DC-S5E-K nie zostały zwrócone w terminie 28 dni od daty rejestracji. Wszelkie wykonane w złej wierze, lub fałszywe rejestracje zostaną unieważnione, a uzyskane przez nie członkostwo w ramach tej Kampanii zostanie anulowane.

3. Uczestnicy

Aby uczestniczyć w Kampanii należy ukończyć 18 lat.

4. Warunki gwarancji

Obowiązują warunki gwarancji dostępne pod adresem:

https://www.panasonic.com/pl/gwarancja.html

5. Ochrona danych osobowych

Obowiązuje nasza polityka prywatności dostępna pod adresem:

https://www.panasonic.com/pl/polityka-prywatnosci.html

6. Inne

Przedłużenie gwarancji, które jest oferowane w ramach tej Kampanii są niewymienialne, niezbywalne oraz nie mogą być zamienione na środki pieniężne lub kredytowe.

Uczestnictwo w Kampanii jest równoznaczne ze znajomością i zaakceptowaniem warunków niniejszej Kampanii.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, wycofania lub anulowania niniejszych warunków Kampanii w dowolnym momencie.

7. Nieważność poszczególnych klauzul

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków Kampanii jest nieważne, pozostałe warunki Kampanii pozostają nienaruszone.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta Panasonic pod numerem (według standardowej taryfy operatora):[801003532 / 22 295 37 27]. Tutaj możesz także dokonać rejestracji telefonicznej. W tym przypadku certyfikat przedłużenia gwaracji zostanie wysłany pocztą.

*Niniejsza promocja nie obowiązuje w Wielkiej Brytanii

*Należy pamiętać, że pierwotny okres trwania gwarancji może się różnić w zależności od kraju. W niektórych krajach pierwotny okres gwarancji wynosi 1 rok.