Ogniwa wodorowe wytwarzające ciepło i energię elektryczną

Ogniwa wodorowe wytwarzające ciepło i energię elektryczną

Jaką rolę będzie odgrywać wodór w miksie energetycznym i w dążeniu do społeczeństwa, które nie zwiększa emisji dwutlenku węgla?  Systemy ogniw wodorowych generują w sposób przyjazny dla środowiska nie tylko ciepło, ale także energię elektryczną. Firma Panasonic od ponad 20 lat prowadzi badania nad technologią pozyskiwania energii z wodoru.

W roku 2009 domowe ogniwo paliwowe firmy Panasonic, ENE-FARM — produkt, który używa wodoru wyekstrahowanego z gazu ziemnego do wytwarzania energii elektrycznej i dostarczania ciepłej wody w domach — zostało udostępnione w sprzedaży na rynku japońskim. Dzisiaj ta technologia jest dostępna w Europie i toruje drogę ku bardziej zrównoważonej przyszłości.

Zastosowania produkcyjne/RE100

Obecnie, w ramach opracowywania przyszłych zastosowań, prowadzimy prace nad instalacją łączącą energię solarną, akumulatory oraz generator oparty na ogniwach wodorowych, aby urzeczywistnić wdrażanie odnawialnych źródeł z zastosowaniem wodoru na wielką skalę*

Magazynowanie

Wodór ma także przewagę w zakresie magazynowania i wykorzystywania energii, ponieważ energię elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł można przekonwertować na wodór poprzez elektrolizę, zużywając nadmiarową moc, i stabilnie ją magazynować przez długi czas.

Wykorzystanie

Firma Panasonic właśnie wprowadziła do sprzedaży w Japonii ogniwo paliwowe zasilane czystym wodorem, które pozwala z wysoką wydajnością wytwarzać prąd bezpośrednio z wodoru. Po połączeniu z produktem jednostki do magazynowania gorącej wody (produktu rekomendowanego) ciepło generowane przez ogniwo paliwowe może być konwertowane na ciepłą wodę użytkową.

*Osiągnięcie celu RE100 jest możliwe w przypadku zastosowania zielonego wodoru wygenerowanego ze źródeł odnawialnych z uwzględnieniem stosowania świadectw charakterystyki energetycznej. Firma Panasonic przeprowadzi demonstrację przy użyciu wodoru niepozyskanego ze źródeł odnawialnych, ale będzie dążyć do osiągnięcia celu RE100 przez używanie wodoru z takich źródeł w przyszłości

Urzeczywistnianie społeczeństwa wodorowego

Analitycy szacują, że czysty wodór mógłby zaspokoić 24% światowego zapotrzebowania na energię do roku 2050 przy rocznej sprzedaży w zakresie 630 miliardów euro, ale osiągnięcie tych ambitnych celów w dość krótkim czasie będzie się wiązać z dużymi nakładami pracy we wszystkich obszarach. Do zrealizowania potencjału wodoru w zakresie dekarbonizacji przemysłu, transportu, generowania energii oraz budynków wymagane są inwestycje, regulacje prawne, tworzenie rynku oraz badania i innowacje.

Urzeczywistnianie społeczeństwa wodorowego

Ekosystem wodorowy nadal musi zmierzyć się z pewnymi wyzwaniami — od produkcji wodoru, jego magazynowania i dystrybucji po jego inteligentne i wydajne wykorzystanie Tutaj muszą połączyć siły organy i instytucje rządowe, eksperci ds. ochrony środowiska oraz różne sektory przemysłu.  Przystępna cenowo i nieemisyjna produkcja wodoru oraz infrastruktura transportu (zielonego) wodoru w połączeniu z szerokim zastosowaniem technologii wodorowych ogniw paliwowych i jej dalszym rozwojem utoruje drogę ku bezpiecznemu i komfortowemu społeczeństwu wodorowemu.

Zielony wodór — paliwo zrównoważonej przyszłości
• Generowany z nadmiarowej energii, takiej jak morska energia wiatrowa, przez rozdzielanie wody na wodór i tlen.
• Łatwe magazynowanie i transportowanie.
• Zerowa emisja dwutlenku węgla Konwertowanie z powrotem na energię elektryczną i ciepło dla różnych typów sektorów — od zastosowań domowych po komercyjne i przemysłowe.

Ogniwa paliwowe dla mieszkań

Ogniwa paliwowe dla mieszkań

Już wytwarzamy energię z wodoru. Firma Panasonic udostępniła domowe ogniwa paliwowe w sprzedaży na rynku japońskim w roku 2009. W tym produkcie wodór wyekstrahowany z gazu ziemnego jest używany do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej wody w domach. Ogniwo paliwowe dla gospodarstw domowych jest obecnie używane w ponad 200 000 domów w Japonii i na całym świecie.

Ponad 2000 osób z pierwszego zrównoważonego miasta inteligentnego (SST, Sustainable Smart Town) firmy Panasonic w Fujisawie, oddalonego o 50 km na południowy zachód od Tokio, używa systemów domowych ogniw paliwowych od czasu zainaugurowania miasta w 2014 roku.

Zastosowania komercyjne i przemysłowe

Firma Panasonic, wraz z wprowadzeniem do sprzedaży pierwszego na świecie systemu ogniw paliwowych zasilanych czystym wodorem (5 kW), dąży do rozszerzenia jego zastosowań z sektora mieszkalnego do wdrożeń na szerszą skalę dla większych budynków, sklepów i fabryk w przypadku sektora produkcyjnego.  Dzięki modułowej konstrukcji system ogniw paliwowych zasilanych czystym wodorem o mocy 5 kW firmy Panasonic można połączyć z macierzą wielu systemów aż do całkowitego rozmiaru jednego megawata. Zaletą rozwiązania, oprócz jego elastyczności podczas planowania zwiększenia skali, jest także jego konserwacja, która nie powoduje żadnych przestojów, ponieważ pojedyncze jednostki można wyłączyć z użytku, gdy wszystkie pozostałe systemy nadal działają.
Dzięki temu systemy firmy Panasonic są niezwykle uniwersalne i nadają się do wielu typów zastosowań o różnych rozmiarach.

Zastosowania komercyjne i przemysłowe

Technologia ogniwa paliwowego na potrzeby produkcji z zerową emisją dwutlenku węgla

1 października 2021 r. firma Panasonic ogłosiła wprowadzenie na rynek swojego pierwszego generatora opartego na ogniwach paliwowych zasilanych czystym wodorem — „H2 KIBOU”. KIBOU znaczy „nadzieja” i wyraża pragnienie urzeczywistnienia społeczeństwa wodorowego.

Firma Panasonic zademonstruje rozwiązanie produkcyjne RE100 (100% energii odnawialnej) oparte na ogniwach paliwowych zasilanych czystym wodorem:

• Będzie to pierwsza na świecie fabryka RE100 z zastosowaniem wodoru na wielką skalę
• Będzie to pierwsze na świecie rozwiązanie, które łączy generatory oparte na ogniwach paliwowych zasilanych czystym wodorem, generatory fotowoltaiczne i akumulatory.
• Będzie to pierwsze na świecie zintegrowane sterowanie 100 jednostkami generatorów opartych na ogniwach paliwowych zasilanych czystym wodorem jak jednym systemem. Będzie to jak do tej pory największa liczba jednostek współpracujących ze sobą.

Budowa rozpocznie się w październiku 2021, a początek demonstracji jest planowany na kwiecień 2022. Jest to etap demonstracyjny planu oferowania rozwiązania RE100 klientom B2B (fabrykom, biurom i innym klientom komercyjnym) w roku 2023 i rozpoczęcia działalności na wielką skalę w roku 2024.

Technologia ogniwa paliwowego na potrzeby produkcji z zerową emisją dwutlenku węgla

Powiązane tematy dotyczące ogniw wodorowych i energii

Razem z Tobą realizujemy bardziej ekologiczną przyszłość.

Zapoznaj się z naszymi wydajnymi rozwiązaniami energetycznymi w zakresie produkcji, magazynowania, użytkowania i inteligentnego zarządzania.

Podejście firmy Panasonic do
budowania społeczeństwa wodorowego

Według agencji IEA wodór „cieszy się niespotykaną dotąd uwagą na całym świecie i mógłby wreszcie wkroczyć na ścieżkę realizacji jego długotrwałego potencjału jako rozwiązania do pozyskiwania czystej energii”.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z

Panasonic Europe B.V
Komunikacja korporacyjna