ภาพแสดงการใช้แอป Comfort Cloud ของ Panasonic บนสมาร์ทโฟน

ค้นหาคู่มือการใช้งาน Panasonic Comfort Cloud

เลือกผลิตภัณฑ์ของคุณ

ฟังก์ชันพื้นฐาน

วิธีใช้ Comfort Cloud

เปิด/ปิดเครื่อง

เลือกโหมดการทำงาน

ปรับการตั้งค่าอุณหภูมิ

ฟังก์ชัน nanoe™ X

วิธีใช้ nanoe™ X ด้วย Comfort Cloud

nanoe™ X+ โหมดพัดลม

nanoe™ X สำหรับทำความเย็น

nanoe™ X สำหรับทำความร้อน

nanoe™ X+ การตั้งเวลารายสัปดาห์

การตรวจสอบความเข้มข้นของ
nanoe™ X

ฟังก์ชันอื่นๆ

คลิกไอคอนเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลโดยละเอียด

วิธีควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นกลุ่ม

วิธีทำให้พื้นที่ของคุณเย็นตลอดเวลา

วิธีทำให้พื้นที่ของคุณเย็นก่อนกลับถึงบ้าน

วิธีปรับปริมาตรอากาศและทิศทางลม

วิธีรักษาค่าไฟให้ต่ำ และรู้สึกสบายตลอดเวลา

วิธีตรวจสอบการใช้พลังงานในแต่ละวัน

จะทำอย่างไร หากเครื่องปรับอากาศมีปัญหา

ฟังก์ชัน

วิธีใช้ Comfort Cloud

เลือกโหมดการทำงาน

วิธีควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นกลุ่ม

วิธีทำให้พื้นที่ของคุณสดชื่นก่อนกลับถึงบ้าน

จะทำอย่างไร หากเครื่องปรับอากาศมีปัญหา

วิธีทำให้อากาศสดชื่นตลอดเวลา

วิธีตรวจสอบอากาศในพื้นที่ของคุณ

วิธีจับคู่เครื่องปรับอากาศกับเครื่องระบายอากาศ

ฟังก์ชันพื้นฐาน

วิธีใช้ Comfort Cloud

เปิด/ปิดเครื่อง

เลือกโหมดการทำงาน

ปรับการตั้งค่าอุณหภูมิ

ฟังก์ชัน nanoe™ X

วิธีใช้ nanoe™ X ด้วย Comfort Cloud

เปิด/ปิด nanoe™ 

การตรวจสอบความเข้มข้นของ nanoe™ X

ฟังก์ชันอื่นๆ

คลิกไอคอนเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลโดยละเอียด

วิธีควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นกลุ่ม

วิธีทำให้สถานประกอบการค้าปลีกของคุณเย็นก่อนออกไปทำงาน

วิธีปรับปริมาตรอากาศและทิศทางลม

วิธีตรวจสอบการใช้พลังงานในแต่ละวัน

จะทำอย่างไร หากเครื่องปรับอากาศมีปัญหา