แผนที่เน้นการเชื่อมต่อ

การควบคุมแบบรวมศูนย์ 

การควบคุมส่วนอุปกรณ์ (VRF)

เน้นการเชื่อมต่อ

การควบคุมส่วนอุปกรณ์สำหรับ VRF

การเดินสายไฟแบบไขว้ระหว่างระบบสายอากาศกับการควบคุมส่วนอุปกรณ์

การควบคุมแบบรวมศูนย์

สายเคเบิลการโยกย้ายแบบรวมศูนย์

คะแนนประสิทธิภาพ

การยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส:

★★★☆☆☆

ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์:

★★★★☆☆

การเชื่อมต่อ:

★★★★☆☆

การกำจัดกลิ่น:

★★★☆☆☆

ความง่ายดายในการติดตั้ง:

★★★★★★