เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ระบบควบคุมแบบรวมศูนย์

ระบบควบคุมแบบรวมศูนย์

ตัวควบคุมและระบบการจัดการ

Image: Controllers and management system
ส่วนติดต่อสำหรับตัวควบคุมภายนอก

ส่วนติดต่อสำหรับตัวควบคุมภายนอก

เรียนรู้เพิ่มเติม

ตัวควบคุม

ตัวควบคุมระบบ CZ-64ESMC3

ตัวควบคุมระบบ
CZ-64ESMC3

เรียนรู้เพิ่มเติม
ตัวควบคุมการเปิด/ปิด CZ-ANC3

ตัวควบคุมการเปิด/ปิด
CZ-ANC3

เรียนรู้เพิ่มเติม
ตัวควบคุมอัจฉริยะ CZ-256ESMC3

ตัวควบคุมอัจฉริยะ
CZ-256ESMC3

เรียนรู้เพิ่มเติม

ระบบการจัดการเครื่องปรับอากาศแบบครบวงจร

ซอฟต์แวร์พื้นฐาน P-AIMS CZ-CSWKC2

ซอฟต์แวร์พื้นฐาน P-AIMS
CZ-CSWKC2

เรียนรู้เพิ่มเติม
ซอฟต์แวร์เสริม P-AIMS

ซอฟต์แวร์เสริม P-AIMS
 

เรียนรู้เพิ่มเติม

ตัวควบคุมระบบ
CZ-64ESMC3

แหล่งจ่ายไฟ: AC 100 ถึง 240 V
ชิ้นส่วน I/O:
ชิ้นส่วนอินพุตระยะไกล (แรงดันไฟฟ้าที่ใช้:DC24V) การทำงานทั้งหมด, การหยุดการทำงานทั้งหมด, ปริมาณการใช้ที่ 1, ปริมาณการใช้ที่ 2
ชิ้นส่วนเอาต์พุตระยะไกล (ไม่สัมผัสแรงดันไฟฟ้า) การทำงาน, การแจ้งเตือน (แหล่งจ่ายไฟภายนอกไม่เกิน DC 30V, สูงสุด 0.5A)
ความยาวสายทั้งหมด : 1 กม.

ตัวควบคุมระบบ CZ-64ESMC3

สามารถควบคุมส่วนอุปกรณ์ได้สูงสุด 64 กลุ่ม ชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร 64 เครื่อง

ควบคุมชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร 64 เครื่องโดยแบ่งออกเป็น 4 โซน (หนึ่งโซนมีได้สูงสุด 16 กลุ่ม และหนึ่งกลุ่มมีได้สูงสุด 8 เครื่อง)

การควบคุมที่สามารถทำได้

เปิด/ปิด, โหมดการทำงาน, ความเร็วพัดลม, ทิศทางลม, การตรวจสอบการทำงาน, การตรวจสอบการแจ้งเตือน, การระบายอากาศ, การห้ามการทำงานเฉพาะที่ของรีโมตคอนโทรล ฯลฯ

สามารถใช้ร่วมกันได้กับรีโมตคอนโทรล ตัวควบคุมอัจฉริยะ ฯลฯ

จำนวนตัวควบคุมระบบที่สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุดคือ 10 เครื่อง รวมตัวควบคุมส่วนกลางอื่นๆ ในวงจรเดียวกัน

สามารถควบคุมระบบที่ไม่มีรีโมตคอนโทรลและระบบที่มีรีโมตคอนโทรลหลัก/ย่อยได้ (รวมสูงสุด 2 เครื่อง)

ฟังก์ชันตัวตั้งเวลารายสัปดาห์

• สามารถตั้งได้ 8 โปรแกรมต่อวัน (ด้วยการตั้งค่า เปิด/ปิด/โหมด/อุณหภูมิ/การควบคุมส่วนกลาง) สำหรับ 1 สัปดาห์ (7 วัน)
• การตั้งค่าสำหรับวันหยุดพิเศษสามารถยกเลิกการทำงานของตัวตั้งเวลาได้ชั่วคราวโดยคงการตั้งค่าเดิมของตัวตั้งเวลาไว้ (สามารถลบการตั้งค่าสำหรับวันหยุดพิเศษได้โดยการตั้งค่าเดียวกัน)

ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน 5 ประเภท

ตั้งการกลับสู่อุณหภูมิเดิมอัตโนมัติ / จำกัดช่วงอุณหภูมิ / ปิดการแจ้งเตือน / ปิดการทำงานของตัวตั้งเวลา / ตัวตั้งเวลาควบคุมการใช้พลังงาน

สามารถเลือกโหมดการควบคุมได้ 10 รูปแบบตามสภาวะการใช้งาน

A: โหมดการทำงาน: สามารถเลือกโหมดควบคุมส่วนกลางหรือโหมดควบคุมระยะไกลโหมดควบคุมส่วนกลาง: ใช้ตัวควบคุมระบบเป็นอุปกรณ์ควบคุมจากศูนย์กลาง (สามารถห้ามการตั้งค่าจากรีโมตคอนโทรลได้โดยการห้ามการทำงานเฉพาะที่จากตัวควบคุมระบบ) โหมดควบคุมระยะไกล: ใช้ตัวควบคุมระบบเป็นรีโมตคอนโทรล (สามารถห้ามการตั้งค่าจากตัวควบคุมระบบได้โดยการห้ามการทำงานเฉพาะที่จากตัวควบคุมระบบส่วนกลางอีกเครื่องหนึ่ง)

B: โหมดของหมายเลขเครื่องที่ควบคุม: สามารถเลือกทุกโหมดหรือโหมดของโซน 1, 2, 3, 4 ทุกโหมด: สามารถเลือกทั้งหมด โซน หรือกลุ่มของอุปกรณ์ได้
โหมดของโซน 1, 2, 3, 4: สามารถตั้งค่าได้กับชุดอุปกรณ์ภายในอาคารของโซน 1, 2, 3, 4 เท่านั้น

ตัวอย่างการเชื่อมต่อ
ตัวควบคุมระบบ

การตั้งค่าเพื่อห้ามการทำงานของรีโมตคอนโทรล

ในกรณีที่ใช้ร่วมกับรีโมตคอนโทรลไร้สาย จะมีข้อจำกัดในการใช้โหมดควบคุม โปรดใช้กับการตั้งค่า “อนุญาต” และ “ห้าม1 (ห้ามการเปิด/ปิด)” เท่านั้น

* การควบคุมในข้อห้าม 1~4 สามารถแก้ไขได้

✓ : สามารถใช้งานจากรีโมตคอนโทรลได้
— : ไม่สามารถใช้งานจากรีโมตคอนโทรลได้

การตั้งค่าเพื่อห้ามการทำงานของรีโมตคอนโทรล

ตัวควบคุมการเปิด/ปิด
CZ-ANC3

แหล่งจ่ายไฟ: AC 100 ถึง 240 V
ชิ้นส่วน I/O:
อินพุตระยะไกล (แรงดันไฟฟ้าที่ใช้: ไม่เกิน DC 24 V): การเปิด/ปิดทั้งหมด
เอาต์พุตระยะไกล (แรงดันไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้: ไม่เกิน DC 30 V): การเปิดทั้งหมด, การแจ้งเตือนทั้งหมด

สามารถควบคุมชุดอุปกรณ์ภายในอาคารได้ 16 กลุ่ม

สามารถทำการควบคุมแบบรวมทั้งหมดหรือแยกกลุ่ม (เครื่อง) ได้

สามารถติดตั้งตัวควบคุมการเปิด/ปิดได้สูงสุด 8 เครื่อง (หลัก 4 ย่อย 4) ในระบบเชื่อมต่อเดียวกัน

สามารถระบุสถานะการทำงานได้ทันที

ตัวควบคุมการเปิด/ปิด CZ-ANC3

ตัวควบคุมอัจฉริยะ
CZ-256ESMC3

แหล่งจ่ายไฟ: AC 100 ถึง 240 V (50/60 Hz)
จอ LCD: 10.4 นิ้ว TFT, XGA(1024 x 768), ไฟแบ็กไลต์ LED

หน้าจอ LCD แบบสีขนาดใหญ่ 10.4 นิ้วที่ใช้ง่ายพร้อมการใช้งานแบบสมาร์ทโฟน เช่นการเลื่อนและปัด

ฟังก์ชันควบคุมการประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

• อัดแน่นไปด้วยฟังก์ชันควบคุมปริมาณการใช้งาน
• ตั้งค่ากลับสู่อุณหภูมิเดิมอัตโนมัติ ปิดอัตโนมัติ ตั้งค่าจำกัดช่วงอุณหภูมิ

แสดงการใช้พลังงานด้วยภาพ

• แสดงการกระจายตัวของการใช้ไฟฟ้าและก๊าซ
• ช่วยในการวางแผนประหยัดพลังงานด้วยฟังก์ชันแสดงกราฟ

ตัวควบคุมอัจฉริยะ CZ-256ESMC3

สามารถควบคุมชุดอุปกรณ์ภายในอาคารได้สูงสุด 256 เครื่อง [4 การเชื่อมต่อ x 64 เครื่อง] ในกรณีที่มี 3 ระบบหรือมากกว่า [มากกว่า 128 เครื่อง] จะต้องติดตั้งอะแดปเตอร์ CZ-CFUNC2 สำหรับการเชื่อมต่อ 3 ระบบหรือมากกว่า

สามารถใช้งานแบบเป็นกลุ่มได้ในโซนและกลุ่มของชุดอุปกรณ์

สามารถตั้งค่าเปิด/ปิด, โหมดการทำงาน, อุณหภูมิ, ความเร็วพัดลม, ทิศทางลม (เมื่อใช้โดยไม่มีรีโมตคอนโทรล) และห้ามการทำงานเฉพาะที่ของรีโมตคอนโทรลได้ [ข้อห้าม 1,2,3,4]

การแสดงกราฟ [แนวโน้ม, การเปรียบเทียบ]

เปิด/ปิด ECONAVI

เปิด/ปิดการทำงานแบบเงียบของอุปกรณ์ภายนอกอาคาร

ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน

ข้อจำกัดในการห้ามการทำงาน

การห้ามการทำงานเป็นการจำกัดความสามารถในการทำงานที่ทำได้จากรีโมตคอนโทรล และสามารถกำหนดข้อห้ามได้เองด้วยเช่นกัน

การจำกัดการทำงาน
(ผู้ใช้สามารถกำหนดข้อจำกัดเองได้)

✓ : สามารถใช้งานจากรีโมตคอนโทรลได้
— : ไม่สามารถใช้งานจากรีโมตคอนโทรลได้

การจำกัดการทำงาน (ผู้ใช้สามารถกำหนดข้อจำกัดเองได้)

การควบคุมระยะไกล

เทอร์มินัล LAN ในอุปกรณ์นี้ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตจะทำให้คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์และตรวจสอบสถานะจากตำแหน่งที่อยู่ไกลออกไปได้ด้วยพีซี ภาพที่แสดงบนพีซีเป็นรูปแบบเดียวกันกับบนตัวควบคุม

การควบคุมระยะไกล

การกำหนดค่าของระบบ

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของการกำหนดค่าของระบบ

ตัวควบคุมอัจฉริยะ

อะแดปเตอร์สื่อสาร
CZ-CFUNC2

จำเป็นต้องใช้เมื่อเชื่อมต่อชุดอุปกรณ์ภายในอาคารมากกว่า 129 เครื่องเข้าด้วยกัน

เรียนรู้เพิ่มเติม
อะแดปเตอร์สื่อสาร CZ-CFUNC2

ซอฟต์แวร์พื้นฐาน P-AIMS
CZ-CSWKC2

สามารถควบคุมชุดอุปกรณ์ภายในอาคารได้สูงสุด 1,024 เครื่องด้วยพีซี 1 เครื่อง

ฟังก์ชันของซอฟต์แวร์พื้นฐาน

• การควบคุมระยะไกลมาตรฐานสำหรับชุดอุปกรณ์ภายในอาคารทั้งหมด
• สามารถตั้งโปรแกรมกำหนดเวลาของตัวตั้งเวลาบนปฏิทินได้หลายโปรแกรม
• การแสดงข้อมูลแบบละเอียดสำหรับการแจ้งเตือน
• ให้เอาต์พุตในรูปแบบไฟล์ CSV พร้อมประวัติการแจ้งเตือนและสถานะการทำงาน
• สำรองข้อมูลไปยัง HDD โดยอัตโนมัติ

อัปเกรดได้ด้วยซอฟต์แวร์เสริม 4 รายการตามความต้องการที่แตกต่างกัน

ซอฟต์แวร์พื้นฐาน P-AIMS CZ-CSWKC2

เหมาะสำหรับพื้นที่/อาคารขนาดใหญ่

P-AIMS เหมาะสำหรับพื้นที่/อาคารขนาดใหญ่ เช่น ศูนย์การค้า มหาวิทยาลัย อาคารสำนักงาน ฯลฯ พีซีหนึ่งเครื่องที่ติดตั้ง “P-AIMS” สามารถเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์สื่อสารได้สูงสุด 8 เครื่องเพื่อควบคุมชุดอุปกรณ์ภายในอาคารได้สูงสุด 1,024 เครื่อง

ซอฟต์แวร์พื้นฐาน P-AIMS CZ-CSWKC2

คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ที่แนะนำ (แบบเดสก์ท็อป)

ระบบปฏิบัติการ

• Windows 10 Pro 64 บิต
• Windows 8.1 Professional 64 บิต

CPU

• Intel Core™ i5-6500 3.20GHz หรือสูงกว่า (คอมพิวเตอร์ที่แนะนำ)
• Intel Core™ i7-7700 3.60GHz หรือสูงกว่า (เมื่อติดตั้งซอฟต์แวร์แสดงแผนผังหรือใช้ชุดอุปกรณ์ภายในอาคาร 512 เครื่องหรือมากกว่า)

หน่วยความจำ

8GB หรือสูงกว่า

HDD

SSD (Solid State Drive) 250GB หรือใหญ่กว่า

จอแสดงผล (ลำโพงในตัว)

• 1920 × 1080 (full HD) แนะนำ (1280 × 1024 (SXGA) เป็นอย่างน้อย)
• 1920 × 1080 (full HD) ต้องใช้เมื่อติดตั้งซอฟต์แวร์แสดงแผนผัง

External HDD

500GB หรือใหญ่กว่า (ชนิดที่ใช้แหล่งจ่ายไฟจากภายนอกจะดีกว่าเนื่องจากต้องใช้ HDD ในการสำรองข้อมูล)

LAN

เครื่องที่มีอะแดปเตอร์สำหรับเครือข่าย (เมื่อติดตั้งเว็บซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์การสื่อสาร BACnet)

UPS (ไฟสนาม)

เลือก UPS ที่มีเอาต์พุตเป็นคลื่นรูปซายน์

ซอฟต์แวร์เสริม P-AIMS

CZ-CSWAC2
สำหรับการแจกจ่ายโหลด

การคำนวณการแจกจ่ายโหลดสำหรับผู้อาศัย

• อัตราการแจกจ่ายโหลดของเครื่องปรับอากาศจะถูกคำนวณสำหรับแต่ละเครื่อง (ผู้อาศัย) โดยใช้ข้อมูลการใช้พลังงาน (ตร.ม., kWh)
• ข้อมูลที่ถูกคำนวณจะถูกจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ CSV

CZ-CSWAC2 สำหรับการแจกจ่ายโหลด

CZ-CSWWC2
สำหรับเว็บแอปพลิเคชัน

การเข้าถึงและควบคุมเว็บไซต์จากสถานีระยะไกล 

• เข้าถึงซอฟต์แวร์ P-AIMS จากพีซีระยะไกล
• คุณสามารถตรวจสอบ/ใช้งานระบบ FSV ได้ด้วยเว็บเบราว์เซอร์ (Internet Explorer)

CZ-CSWWC2 สำหรับเว็บแอปพลิเคชัน

CZ-CSWGC2
สำหรับการแสดงแผนผังของวัตถุ

ทั้งระบบสามารถควบคุมได้โดยมองเห็นภาพ

• มีจอแสดงสถานะการทำงานบนหน้าจอแสดงแผนผัง
• สามารถตรวจสอบแผนผังของวัตถุและตำแหน่งที่ตั้งของชุดอุปกรณ์ภายในอาคารได้พร้อมกัน
• สามารถควบคุมอุปกรณ์แต่ละเครื่องได้ด้วยรีโมตคอนโทรลเสมือนบนหน้าจอ
• สามารถแสดงแผนผังได้สูงสุด 4 หน้าจอพร้อมกัน

CZ-CSWGC2 สำหรับการแสดงแผนผังของวัตถุ

CZ-CSWBC2
สำหรับส่วนติดต่อซอฟต์แวร์ BACnet

เชื่อมต่อกับระบบ BMS ได้

• สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ด้วยโปรโตคอล BACnet
• ควบคุมระบบ FSV ได้โดยทั้ง BMS และ P-AIMS
• เชื่อมต่อพีซี 1 เครื่อง (ที่มีซอฟต์แวร์พื้นฐาน P-AIMS และ BACnet) เข้ากับชุดอุปกรณ์ภายในอาคารได้สูงสุด 255 เครื่อง 

CZ-CSWBC2 สำหรับส่วนติดต่อซอฟต์แวร์ BACnet
ส่วนติดต่อสำหรับตัวควบคุมภายนอก

ส่วนติดต่อสำหรับตัวควบคุมภายนอก

เรียนรู้เพิ่มเติม

ทำไมต้องใช้ Panasonic

ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับอากาศ

นับตั้งแต่เปิดตัวเครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่างรุ่นแรกของเราในปี 1958 เครื่องปรับอากาศ Panasonic ก็ได้เติบโตจนกลายมาเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับและความนิยมจากทั่วโลกด้วยการมอบคุณภาพและความน่าเชื่อถือที่ไม่มีใครเทียบ

โซลูชันด้านอากาศแบบครบวงจร

ด้วยผลิตภัณฑ์กว่า 300 รายการ Panasonic จึงมีผลิตภัณฑ์หรือโซลูชันสำหรับทุกการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานภายในที่อยู่อาศัยหรือเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ เรามีความมุ่งมั่นที่จะมอบโซลูชันด้านอากาศแบบครบวงจรที่คุณสามารถปรับตามความต้องการได้อย่างเต็มที่สำหรับทุกการใช้งาน

คุณภาพและความน่าเชื่อถือ

เครื่องปรับอากาศ Panasonic ได้รับการผลิตมาเพื่อมอบความสบายที่คุณเชื่อถือได้เป็นระยะเวลานานหลายปี ด้วยการรับประกัน 5 ปี ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในที่อยู่อาศัยหรือเชิงพาณิชย์ คุณจึงสามารถวางใจได้เมื่อใช้ Panasonic

การเชื่อมต่อ


Panasonic มีโซลูชันการควบคุมที่พร้อมตอบสนองทุกความต้องการใช้งานทั้งในที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ ตัวควบคุมหลากหลายรุ่นของเราให้ความยืดหยุ่นในการใช้งาน คุณจึงมีโซลูชันที่ครบวงจรไม่ว่าระบบจะมีความต้องการแบบใด

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบอากาศของเรา

ค้นหาตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ใกล้คุณที่สุด

ติดต่อเรา

Pro Club