วางแผนการติดตั้งที่ดีที่สุดสำหรับโรงเรียนเตรียมอนุบาลของคุณ

การควบคุมแบบรวมศูนย์

การควบคุมส่วนอุปกรณ์ (VRF)

เน้นการเชื่อมต่อการควบคุมส่วนอุปกรณ์สำหรับ VRF

การเดินสายไฟแบบไขว้ระหว่าง
ระบบสายอากาศกับการควบคุมส่วนอุปกรณ์การควบคุมแบบรวมศูนย์การเดินสายโยกย้ายข้อมูลแบบรวมศูนย์

คะแนนประสิทธิภาพ

การยับยั้งแบคทีเรีย
และไวรัส:

★★★★★★

ความเข้มข้นของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์:

★★★★★★

การเชื่อมต่อ:

★★★★☆☆

การกำจัดกลิ่น:

★★★★★★

ความง่ายดายในการติดตั้ง:

★★★★★★