រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ F-PXM55A ប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ ដែលមិនផ្ដល់សំណើម

ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ F-PXM55A ប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ ដែលមិនផ្ដល់សំណើម

ផ្ទៃអាចប្រើបាន [m² (ft²)] 41 (441)
បរិមាណខ្យល់ [m³/min] 5.3 / 2.0 / 0.9 (បន្សុទ្ធខ្យល់)
ប្រើប្រាស់ថាមពល [W] 49 / 11 / 7 (បន្សុទ្ធខ្យល់)
សំឡេង [dB(A)] 52 / 32 / 18 (បន្សុទ្ធខ្យល់)
សមត្ថភាពផ្ដល់សំណើម (ml/h) គ្មាន
តម្រង HEPA មាន
ពន្លឺកំណត់ឱ្យប្ដូរតម្រងថ្មី / ត្រួតពិនិត្យអាយុកាលតម្រង មាន
ប្រភេទម៉ូទ័រ DC
ចរន្ដខ្យល់សាយភាយបែប 3D មាន
ស្លាបចរន្ដខ្យល់អ័ព្ទភ្លោះ គ្មាន
ឧបករណ៍កម្ចាត់ធូលី គ្មាន
ឧបករណ៍ស្រូបធូលីក្នុងផ្ទះ មាន
ECONAVI មាន
មុខងារ Eco គ្មាន
មុខងារ Auto មាន
មុខងារ Turbo គ្មាន
មុខងារ Sleep (8 ម៉ោង) មាន
មុខងារ Spot Air គ្មាន
សេនស័រ ធូលី / ក្លិន
សេនស័រចាប់សកម្មភាពមនុស្ស គ្មាន
សេនស័រចាប់ពន្លឺ មាន
សញ្ញាបញ្ជាក់ភាពស្អាត មាន
កំណត់សម្គាល់់ធូលី PM2.5 មុខងារ Haze Mode
តេឡេបញ្ជាពីចម្ងាយ គ្មាន
ការកំណត់កម្រិតសំណើម គ្មាន
ការកំណត់សំណើម គ្មាន
សោការពារសុវត្ថិភាពពីកុមារ មាន
ការបញ្ជូនថាមពលយ៉ាងរលូន មាន
ចំណុះធុង (L) គ្មាន
ជើងធុង គ្មាន
សោជើងកង់ គ្មាន
វិមាត្រ (HxWxD) [mm] 580 x 300 x 195
ទម្ងន់ (kg) 5.8