រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ ECONAVI ម៉ូដែល F-VXR50 ប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ ផ្ដល់សំណើម និងមានតម្រង HEPA

ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ ECONAVI ម៉ូដែល F-VXR50 ប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ ផ្ដល់សំណើម និងមានតម្រង HEPA

ស៊េរី ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ដែលផ្ដល់សំណើម
ម៉ូដែល F-VXR50A
ផ្ទៃអាចប្រើបាន m²(ft²) 40 (431)
បន្សុទ្ធខ្យល់ បរិមាណខ្យល់ [m³/min] ខ្ពស់ 5.1
មធ្យម 1.9
ទាប 0.9
ការប្រើប្រាស់ថាមពល (W) ខ្ពស់ 46
មធ្យម 9
ទាប 6
សំឡេង dB(A) ខ្ពស់ 51
មធ្យម 29
ទាប 18
បន្សុទ្ធខ្យល់ និងផ្ដល់សំណើម សមត្ថភាពផ្ដល់សំណើម [ml/h] ខ្ពស់ 500
មធ្យម 230
ទាប 150
បរិមាណខ្យល់ (m³/min) ខ្ពស់ 4.9
មធ្យម 2.3
ទាប 1.3
ការប្រើប្រាស់ថាមពល (W) ខ្ពស់ 46
មធ្យម 13
ទាប 9
សំឡេង dB(A) ខ្ពស់ 51
មធ្យម 34
ទាប 23
តម្រងភាគល្អិត សមាសធាតុ HEPA
ពន្លឺកំណត់ឱ្យប្ដូរតម្រងថ្មី / ត្រួតពិនិត្យអាយុកាលតម្រង មាន
ប្រភេទម៉ូទ័រ DC
ចរន្ដខ្យល់សាយភាយបែប 3D មាន
ស្លាបចរន្ដខ្យល់អ័ព្ទភ្លោះ គ្មាន
ឧបករណ៍កម្ចាត់ធូលី មាន
ឧបករណ៍ស្រូបធូលីក្នុងផ្ទះ គ្មាន
ECONAVI មាន
មុខងារ Eco គ្មាន
មុខងារ Auto មាន
មុខងារ Turbo គ្មាន
មុខងារ Sleep (8 ម៉ោង) មាន
មុខងារ Spot Air មាន
សេនស័រ ធូលី / ក្លិន / សំណើម
សេនស័រចាប់សកម្មភាពមនុស្ស គ្មាន
សេនស័រចាប់ពន្លឺ មាន
សញ្ញាបញ្ជាក់ភាពស្អាត មាន
កំណត់សម្គាល់ធូលី PM 2.5 គ្មាន
តេឡេបញ្ជាពីចម្ងាយ គ្មាន
ការកំណត់កម្រិតសំណើម មាន
ការកំណត់សំណើម គ្មាន
សោការពារសុវត្ថិភាពពីកុមារ មាន
ការបញ្ជូនថាមពលយ៉ាងរលូន មាន
ចំណុះធុង (L) 2.5
ជើងធុង គ្មាន
សោជើងកង់ គ្មាន
វិមាត្រ (H x W x D) mm 560 x 360 x 240
ទម្ងន់ជា kg 8.6
ប្រភេទតម្រង តម្រងសមាសធាតុខ្យល់ HEPA / តម្រងសមាសធាតុ F-ZXMP55Z
តម្រងកម្ចាត់ក្លិន F-ZXHD55X
តម្រងសំណើម F-ZXHE50X