រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ EH-NE20-K615

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ EH-NE20-K615

កម្រិតវ៉ាត់ 1800 W
អ៊ីយ៉ុង មាន
ការការពារកម្ដៅ មាន
ត្រជាក់ខ្លាំង មាន
សីតុណ្ហភាព 3
អាចបត់បាន មាន
គ្រឿងសម្រាប់ភ្ជាប់ ក្បាលភ្ជាប់ផ្លុំម៉ូត
ទំហំតួម៉ាស៊ីន (ទទឹង x កម្ពស់ x ជម្រៅ) 74 x 210 x 142 ម.ម
ទម្ងន់ ប្រហែល 340 ក្រាម (មិនគិតទាំអខ្សែ និងក្បាលភ្ជាប់ផ្លុំសក់)