រូបភាពរបស់ ឆ្នាំងអ៊ុតស្ងួតដែលមិនស្អិតជាប់ និងគ្មានខ្សែ I NI-100DXWSG

ឆ្នាំងអ៊ុតស្ងួតដែលមិនស្អិតជាប់ និងគ្មានខ្សែ I NI-100DXWSG

ថាមពល 1,000 វ៉ាត់
វ៉ុល 240 វ៉ាត់
ទម្ងន់ 1.4 គ.ក
បាត មានថ្នាំកូតមិនជាប់
ប៊ូតុងតូច មាន
អាចប្រើប្រាស់ដោយប្រើទាំងដៃឆ្វេង និងស្ដាំ ឥតខ្សែ
កន្ទុយក្រោយទូលាយ ជើងថាមពល
ពន្លឺកំណត់សម្គាល់ មាន
វិមាត្រ (ប្រវែងx ទទឹងx កម្ពស់) 261 x 129 x 204 ម.ម
ពណ៌ ស (NW)