ឆ្នាំងអ៊ុតស្ងួតដែលមិនស្អិតជាប់ I NI-317TVSG

NI-317TVSG

ឆ្នាំងអ៊ុតស្ងួតដែលមានថ្នាំកូតមិនស្អិតជាប់

ឥឡូវនេះ ការអ៊ុតសម្លៀកបំពាក់គឺកាន់តែមានភាពងាយស្រួល ដោយប្រើតែម៉ូដែល NI-317T! បាតដែលមានថ្នាំកូតមិនជាប់រំកិលយ៉ាងរលូនលើផ្ទៃសាច់ក្រណាត់ ខ្សែដែលអាចបត់បានផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការអូសនៅពេលអ៊ុតសម្លៀកបំពាក់ និងភ្លើងកំណត់សម្គាល់ដែលភ្ជាប់មកជួយប្រាប់ឱ្យដឹង នៅសីតុណ្ហភាពដែលកំណត់ ដោយធានាមិនឆេះសាច់ក្រណាត់។

NI-317TVSG

បិទ

ព័ត៌មានផលិតផល

ឆ្នាំងអ៊ុតស្ងួតដែលមិនស្អិតជាប់ I NI-317TVSG
ពណ៌:
Color::
Color::
Color::
ប្រភពថាមពល៖
1000 វ៉ាត់/ 240 វ៉ុល
ទម្ងន់៖
0.9 គ.ក
ពណ៌៖
ទឹកក្រូច (OR), ក្រហម (RD), បៃតង (GN)

Support

ជំនួយបន្ថែម

ឆ្នាំងអ៊ុតស្ងួតដែលមិនស្អិតជាប់ I NI-317TVSG