រូបភាពរបស់ ឆ្នាំងអ៊ុតស្ងួតដែលមិនស្អិតជាប់ I NI-317TVSG

ឆ្នាំងអ៊ុតស្ងួតដែលមិនស្អិតជាប់ I NI-317TVSG

ថាមពល 1,000 វ៉ាត់
វ៉ុល 240 វ៉ុល
ទម្ងន់ 0.9 គ.ក
បាត មានថ្នាំកូតមិនជាប់
ប៊ូតុងតូច មាន
អាចប្រើប្រាស់ដោយប្រើទាំងដៃឆ្វេង និងស្ដាំ ខ្សែដែលអាចបត់បាន
កន្ទុយក្រោយទូលាយ មាន
ពន្លឺកំណត់សម្គាល់ មាន
វិមាត្រ (ប្រវែង x ទទឹងx កម្ពស់) 231 x 108 x 121 ម.ម
ពណ៌ ទឹកក្រូច៖ #f58346, ក្រហម៖ #ee1c25, បៃតង៖ #8dc63f