រូបភាពរបស់ ឆ្នាំងអ៊ុត 360° Quick™ ស៊េរី NI-W310TSPSG

ឆ្នាំងអ៊ុត 360° Quick™ ស៊េរី NI-W310TSPSG

ម៉ូដែល NI-W310TS
កម្លាំង W 2200
ចំណុះធុងទឹក ml 200
បាត 360° Quick ដែលមានបាតស្រោបជាតិទីតានីញ៉ូម
ចំហាយបាញ់
គ្មានការស្រក់ទឹក គ្មាន
ចំហាយទឹកបាញ់ និង ការសម្អាតដោយខ្លួនឯង គ្មាន
ចំហាយទឹកបញ្ចេញលក្ខណៈបញ្ឈរ គ្មាន
ប្រព័ន្ធការពារកំណក
ទម្ងន់ kg 1.4
វិមាត្រ (L x W x H) mm 270 x 120 x 150
ពណ៌ ផ្កាឈូក (P)