រូបភាពរបស់ ឆ្នាំងអ៊ុតដោយប្រើចំហាយទឹកបាញ់បានច្រើនទិសដៅ NI-W410TSBSG

ឆ្នាំងអ៊ុតដោយប្រើចំហាយទឹកបាញ់បានច្រើនទិសដៅ NI-W410TSBSG

ម៉ូដែល NI-W410TSBSG
ថាមពល វ៉ាត់ 2200
ចំណុះធុងទឹក ម.ល 200
បាត 360° Quick ដែលបាតមានថ្នាំកូតជាតិទីតានីញ៉ូម
ចំហាយទឹកបាញ់
គ្មានការស្រក់ទឹក គ្មាន
ចំហាយទឹកបាញ់ / ការសម្អាតដោយខ្លួនឯង
ចំហាយទឹកបញ្ចេញលក្ខណៈបញ្ឈរ
ប្រឆាំងនឹងជាតិកាល់ស្យូម
ទម្ងន់ គ.ក 1.4
វិមាត្រ (ប្រវែង x ទទឹង x កម្ពស់) ម.ម 270 x 120 x 150
ពណ៌ ក្រហម (R)
ស (W)