កាសពាក់ត្រចៀកឥតខ្សែ RP-NJ310BE

RP-NJ310BE

ពណ៌ស្រស់ស្អាត សំឡេងពិរោះរណ្ដំ

កាស NJ310B មានរូបរាងតូចទាន់សម័យ និងងាយស្រួលប្រើ ស្ដាប់តន្ត្រីដោយឥតខ្សែ។ ដ្រាយវើរទំហំទំហំ 9 mm បង្កើតសំឡេងពិរោះ ច្បាស់ និងបាសខ្លាំងជាងមុន។ ព្រមទាំងងាយស្រួលពាក់ មិនងាយជ្រុះ ជាមួយរាងជួយទប់លំនឹងទ្វេដង។

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

កាសពាក់ត្រចៀកឥតខ្សែ RP-NJ310BE
ពណ៌:
Color:ខ្មៅ:RP-NJ310-K
Color:ពណ៌ខៀវ:RP-NJ310-A
Color:ក្រហម:RP-NJ310-R
Color:ពណ៌បៃតង:RP-NJ310-G
Color:ពណ៍ស:RP-NJ310-W
ងាយស្រួលពាក់ មិនងាយជ្រុះ
RGOFIT PLUS៖ ជួយទប់លំនឹង
សំឡេងបាសបុកខ្លាំង
ប្រព័ន្ធសំឡេងបាសខ្លាំងជាមួយទម្រង់អាឃូស្ទីកដើម និងការរចនាសៀគ្វី
រូបរាងទាន់សម័យ ពណ៌ស្រស់ស្អាត
ពណ៌ដិតចាស់ស័ក្តិសមនឹងស្ដាយ៍កាសសម្រាប់ការហាត់កីឡា

Get Inspired

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

កាសពាក់ត្រចៀកឥតខ្សែ RP-NJ310BE