រូបភាពរបស់ កាសពាក់ត្រចៀកឥតខ្សែ RP-NJ310BE

កាសពាក់ត្រចៀកឥតខ្សែ RP-NJ310BE

ទូទៅ ឧបករណ៍ដ្រាយវើ (mm) 9 mm
ប្រភេទមេដែក នីអូឌីមីញ៉ូម
ការគ្រប់គ្រង/ មីក្រូហ្វូន មាន / មាន
រយៈពេលចាក់ដោយប្រើថាមពលថ្ម ប្រហែល 6 ម៉ោង
រយៈពេលសាកថ្ម (25°C/ 77°F) ប្រហែល 2 ម៉ោង
ទម្ងន់ដោយគ្មានខ្សែ (g) ប្រហែល 14 g
សម្ភារផ្ដល់ជូន ខ្សែសាកថ្ម USB៖ ប្រហែល 0.1 m
ព័ត៌មានអំពីហ្វ្រេកង់ ហ្វ្រេកង់សំឡេង (ជាមួយប៊្លូធូស) 20 Hz - 20 kHz
មុខងារកម្រិតខ្ពស់ បច្ចេកវិទ្យាប៊្លូធូសឥតខ្សែ កំណែ 4.2
ទម្រង់ដែលអាចប្រើបាន A2DP, AVRCP, HSP, HFP
កូឌិក SBC
ចម្ងាយនៃដំណើរការ រហូតដល់ 10 m
កំណត់ចំណាំ ព័ត៌មានលម្អិតអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយគ្មានការជូនដំណឹង។ លេខទាំងអស់ដែលផ្ដល់ជូននៅទីនេះគឺជាតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល។
ការជូនដំណឹងអំពីពាណិជ្ជសញ្ញា៖ និមិត្តសញ្ញា និងសញ្ញាជាពាក្យប៊្លូធូស (Bluetooth®) គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាចុះឈ្មោះ ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Bluetooth SIG, Inc. ហើយការប្រើប្រាស់សញ្ញាទាំងនោះដោយក្រុមហ៊ុន Panasonic គឺមានអាជ្ញាបណ្ណ។ និមិត្តសញ្ញា និងឈ្មោះពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះរៀងៗខ្លួន។