រូបភាពរបស់ កាសពាក់ចូលត្រចៀកប្រភេទ Canal RP-TCM115E

កាសពាក់ចូលត្រចៀកប្រភេទ Canal RP-TCM115E

ទូទៅ ឧបករណ៍ដ្រាយវើ (mm) 9 mm
ប្រភេទមេដែក នីអូឌីមីញ៉ូម
ភាពធន់នៃសៀគ្វីអគ្គិសនី 16 ohm
កម្រិត​ឆ្លើយតប (dB/mW) 109 dB / mW
ការឆ្លើយតបប្រេកង់ 10 Hz – 24 Hz
ប្រវែងខ្សែ (m/ft) 1.2 m
ការគ្រប់គ្រង/ មីក្រូហ្វូន មាន
ទម្ងន់ ប្រហែល 12 g (គិតទាំងខ្សែ)
ឌុយដោតតូច (3.5mm) មាន
ឌុយដោត /( N:Nickel. G៖ ពណ៌មាស) N
សម្ភារដែលផ្ដល់ជូន កាស (S,M,L)
កំណត់សម្គាល់ បញ្ជាក់៖ លក្ខណៈពិសេសអាចមានការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ លេខទាំងអស់ដែលផ្ដល់ជូននៅទីនេះគឺជាតម្លៃប៉ានប្រមាណ។