ទឹកការ៉ុតខ្ញីស្រស់

ទឹកការ៉ុតខ្ញីស្រស់

ទឹកផ្លែឈើស្រស់និងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ ល្អបំផុតសម្រាប់សុខភាពស្បែក!

ទឹកការ៉ុតខ្ញីសស្រស់
រយៈពេលចម្អិនសម្រាប់៖ មនុស្ស 01 នាក់ទទួលទាន រយៈពេលរៀបចំ៖ 05 នាទី រយៈពេលចម្អិន៖ 05 នាទីកម្រិត:ងាយស្រួល

គ្រឿងផ្សំ

សម្រាប់មនុស្ស {0} ដល់2
  • ការ៉ុត (ទំហំធំ) 2 មើម
  • ប៉ោម (ទំហំមធ្យម) 2 ផ្លែ
  • ខ្ញីមើមធំ 50 ក្រាម
  • ប៉េងប៉ោះ (ទំហំមធ្យម) 1 ផ្លែ

របៀបធ្វើ

ជំហាន 1

លាងការ៉ុត និងប៉ោម ហើយយកគ្រាប់ប៉ោមចេញ បន្ទាប់មកកាត់ការ៉ុត និងប៉ោមជាពីរដុំ

ជំហាន 2

បកសំបកប៉េងប៉ោះ និងខ្ញីចេញ

របៀបធ្វើ

ជំហាន 1

ដាក់ផ្លែឈើនៅក្នុងបំពង់កិនទឹកផ្លែឈើ ដែលមានបំពង់បង្ហូរបែរមុខចុះក្រោម

ជំហាន 2

មូលទៅកម្រិតលេខ 2 ហើយសង្កត់ផ្លែឈើពីលើ​រួចកិនវាយកទឹក បន្ទាប់មកចាក់ទឹកផ្លែឈើនោះចូលក្នុងកែវជាស្រេច។

ចែករំលែកគេហទំព័រនេះ

រូបមន្តធ្វើម្ហូបជាច្រើនទៀត