ម៉ាស៊ីនកិនទឹកផ្លែឈើ MJ-DJ01SSG

MJ-DJ01SSG

ទទួលទានទឹកផ្លែឈើស្រស់រៀងរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីសុខភាពរបស់អ្នក

ងាយស្រួលធ្វើ ទទួលទានទឹកផ្លែឈើស្រស់ដ៏ឆ្ងាញ់ពិសា ស្រូបយកជីវជាតិវីតាមីន និងជាតិសរសៃ ដើម្បីទ្រទ្រង់សុខភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក តាមវិធីដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុត។

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនកិនទឹកផ្លែឈើ MJ-DJ01SSG
បំពង់ដាក់ផ្លែឈើធំល្អ
អង្កត់ផ្ចិតអតិបរមា 75 ម.ម
តម្រងកិនធ្វើពីលោហៈធន់ និង
មានដំណើរការល្អ
ចំពួយវិល 120 ដឺក្រេ

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនកិនទឹកផ្លែឈើ MJ-DJ01SSG