ម៉ាស៊ីនចម្អិនខ្នាតតូច NT-H900

NT-H900

គ្រាន់តែជាម៉ាស៊ីនកម្ដៅនំប៉័ងប៉ុណ្ណោះឬ?
មិនមែនទេ វាជាម៉ាស៊ីនចម្អិនខ្នាតតូច

អ្នកអាចរីករាយទទួលទានអាហារឆ្ងាញ់ៗច្រើនមុខជាងពេលណាៗទាំងអស់។

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត័មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនចម្អិនខ្នាតតូច NT-H900
ម៉ាស៊ីនកម្ដៅផ្នែកខាងលើ និងខាងក្រោម
គ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពបានច្រើនកម្រិតចាប់ពី 70–230℃
ចំណុះធំអាចផ្ទុករហូតដល់ 9L

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ឡចម្អិនខ្នាតតូច NT-H900