ម៉ាស៊ីនចម្អិនខ្នាតតូច NT-H900

រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនចម្អិនខ្នាតតូច NT-H900

ចំណុះផ្ទុក

 • 9 L

ប្រភពថាមពល

 • 220V ~ 50-60Hz

ការប្រើប្រាស់ថាមពល

 • 1000W

ម៉ាស៊ីនកម្ដៅផ្នែកខាងលើ (ប្រហាក់ប្រហែល)

 • 510 W

ម៉ាស៊ីនកម្ដៅផ្នែកខាងក្រោម (ប្រហាក់ប្រហែល)

 • 490 W

ការកំណត់សីតុណ្ហភាព

 • 70-230°C

មុខងារកំណត់រយៈពេល

 • 15 នាទី

ទម្ងន់​សុទ្ធ (ប្រហាក់ប្រហែល)

 • 3.1 kg

ប្រវែងខ្សែភ្លើង

 • 1.0 m

ទំហំ

 • វិមាត្រខាងក្រៅ (W×D×H)

  • 366 mm×274 mm×204 mm
 • ផ្ទៃខាងក្នុង (W×D×H)

  • 269 mm×202 mm×169 mm

គ្រឿងបន្ថែម

 • ថាសសម្រាប់ដុតនំ
  ចង្អើរប្រដាប់ដាក់ថាសសម្រាប់ដុតនំ
  ថាសត្រងកម្ទេចនំ