រូបភាពរបស់ កំសៀវ NC-SK1
ម៉ូដែល ពណ៌ ពណ៌ខ្មៅ
មុខងារ ទំហំ 1.6 L
កម្រិតវាស់ទឹក មាន
យន្តការបើកគម្រប រុញបើក
កុងទ័រទឹក មាន
បាត 360 ដឺក្រេ មាន
វិមាត្រ វិមាត្រខាងក្រៅ (W x H x D) តួ 21.7 X 15.4 X 23.0 cm (គ្មានដុំថាមពល)
ទម្ងន់ តួប្រហែល 0.9kg (គ្មានដុំថាមពល)