រូបភាពរបស់ MK-MG1300WTN
ប្រភពថាមពល 220 - 240 V
កម្រិតប្រើប្រាស់ថាមពល 1300 W
សមត្ថភាពនៃការកិនសាច់ 84kg/ម៉ោង
វិមាត្រ (ទទឹងxជម្រៅxកម្ពស់) 16.6x31.0x38.6 cm
ទម្ងន់ (ប្រហែល) 3.2 kg
គ្រឿងបង្គុំ បន្ទះកាត់ 3 (ម៉ត់ ដុំតូច ដុំធំ), ភ្ជាប់ជាមួយក្បាលគូបេ