រូបភាពរបស់ ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី SR-Y22FGLSW/RSW/FSW

ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី SR-Y22FGLSW/RSW/FSW

ទំហំ 2.2L
ប្រភពថាមពល 240V
រក្សាកម្ដៅ 5h
ប្រភេទឆ្នាំង ឆ្នាំងមិនស្អិតជាប់
គម្រប កញ្ចក់ពេញលេញ
ក្បាលគម្រប ខ្មៅជុំវិញ
ប្រភេទដងកាន់ចំហៀង ចតុកោណកែង ប្រហោងខ្មៅ
ជើង ខ្មៅ
ការប្រើប្រាស់ថាមពល ការចម្អិន 730W
ចំណុះផ្ទុក បាយស 1 - 12 កែវ
បបរ 1 - 2.5 កែវ
ណាស៊ីឡឺម៉ាក -
បាយស៊ូស៊ី -
បាយសម្រូប -
បាយដំណើប -
គ្រឿងបន្ថែម ឆ្នាំងចម្អិន គ្មាន
វែក ធម្មតា
កែវវាស់ចំណុះ មាន
ឆ្នាំងចំហុយ គ្មាន
កញ្ច្រែងសម្រាប់ចំហុយ មាន
ឆ្នាំង 2 បែប មាន
ទម្ងន់ 3.66 kg
ពណ៌ ក្រហមច្រាល / ប្រាក់