ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី Aero Inverter Standard ម៉ូដែល CS-PS9TKH (CU-PS9TKH) កម្លាំង 1 សេស

CS-PS9TKH/CU-PS9TKH

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី Aero Inverter Standard

ទទួលបានបរិយាកាសត្រជាក់ប្រកបដោយផាសុកភាពដូចធម្មជាតិជាមួយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី AERO របស់ Panasonic។
#AIRTHATMOVESYOU
Inverter, iAUTO, ហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់ R410A, ស្ដង់ដារថាមពលកម្រិតផ្កាយ 3។

ដើម្បីជ្រើសរើសម៉ូដែលត្រឹមត្រូវ >

close
^

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី Aero  Inverter Standard ម៉ូដែល  CS-PS9TKH (CU-PS9TKH) កម្លាំង 1 សេស
កម្លាំងសេស
1 សេស
សមត្ថភាពផ្ដល់ភាពត្រជាក់
9,550 (2,860-10,200) Btu/h
បច្ចេកវិទ្យា Comfort
Inverter, iAUTO

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី Aero Inverter Standard ម៉ូដែល CS-PS9TKH (CU-PS9TKH) កម្លាំង 1 សេស