រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី Aero  Inverter Standard ម៉ូដែល  CS-PS9TKH (CU-PS9TKH) កម្លាំង 1 សេស

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី Aero Inverter Standard ម៉ូដែល CS-PS9TKH (CU-PS9TKH) កម្លាំង 1 សេស

ម៉ូដែល ផ្នែកខាងក្នុងអគារ (50Hz) CS-PS9TKH-1
ផ្នែកខាងក្រៅអគារ (50Hz) CU-PS9TKH-1
ប្រភេទហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់ R410A
សមត្ថភាពផ្ដល់ភាពត្រជាក់ (អប្ប-អតិ) kW 2.80 (0.84-3.28)
(អប្ប-អតិ)Btu/h 9000 Btu/h
EER (អប្ប-អតិ) Btu/hW 12.24 (12.71-10.63)
ទិន្នន័យអគ្គិសនី វ៉ុល (V) 230
ចរន្តដំណើរការ (A) 3.7
ថាមពល (W) 780 (225-960)
ការកម្ចាត់សំណើម L/h 1.6
Pt/h 3.4
ចរន្តខ្យល់ ផ្នែកខាងក្នុងអគារ m³/min (ft³/min) 9.1 (320)
ផ្នែកខាងក្រៅអគារ m³/min (ft³/min) 27.6 (970)
កម្រិតសំឡេង ផ្នែកខាងក្នុងអគារ (H/L/Q-Lo) (dB-A) 38/28/25
ផ្នែកខាងក្រៅអគារ (H / L) (dB-A) 47
វិមាត្រ កម្ពស់ (mm) 290 (511)
កម្ពស់ (inch) 11-7/16 (20-1/8)
ទទឹង (mm) 799 (650)
ទទឹង (inch) 31-15/32 (25-19/32)
ជម្រៅ (mm) 197 (230)
ជម្រៅ (inch) 7-25/32 (9-1/16)
ទម្ងន់សុទ្ធ ផ្នែកខាងក្នុងអគារ kg (lb) 8 (18)
ផ្នែកខាងក្រៅអគារ kg (lb) 19 (42)
អង្កត់ផ្ចិតបំពង់ហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ផ្នែកសារធាតុរាវ (mm) ø 6.35
ផ្នែកសារធាតុរាវ (inch) 1/4
ផ្នែកហ្គាស (mm) ø 9.52
ផ្នែកហ្គាស (inch) 3/8
VLOOKUP(B60,#REF!, 3,0) VLOOKUP(B89,#REF!, 3,0) 7.5
VLOOKUP(B90,#REF!, 3,0) 15
ប្រវែងកម្ពស់អតិបរមា (m) 5
ហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់បន្ថែម* (g/m) 15
ប្រភពថាមពល ក្នុងអគារ
កំណត់សម្គាល់ ប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះ CS-PS9/PS12/PS18/PS24TKH-1 (សំខាន់) សូមកុំប្រើទុយយោស្ពាន់ដែលមានកម្រាស់ស្ដើងជាង 0.6mm។ *នៅពេលបំពង់មិនមានប្រវែងលើសពីទុយយោស្ពាន់ស្ដង់ដារទេ មានន័យថាបរិមាណហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលតម្រូវឱ្យមាន ស្ថិតនៅក្នុងទុយយោស្ពាន់នោះរួចហើយ។