ค้นหาแผนที่ดีที่สุดสำหรับฟิตเนสของคุณ

แผนที่เน้นเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศ

nanoe™ X จะกำจัดกลิ่นและยับยั้งสารมลพิษอย่างต่อเนื่อง และ ziaino™ มอบความสะอาดที่ดียิ่งขึ้นในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและสตูดิโอเพื่อการบริหารจัดการสุขอนามัยในระดับสูงสุด แผนนี้เน้นที่คุณภาพของอากาศ พร้อมกับการเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

แผนที่เน้นการเชื่อมต่อ

แผนนี้เน้นการควบคุมส่วนกลางเพื่อให้สามารถมองเห็นการใช้งานและควบคุมระบบปรับอากาศทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย เพลิดเพลินกับการเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศซึ่งขับเคลื่อนโดย nanoe™ X และตรวจสอบการใช้งานของระบบได้ง่ายๆ

แผนมาตรฐานสำหรับการเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศและการเชื่อมต่อ

แผนนี้ช่วยให้ควบคุมระบบปรับอากาศของคุณได้อย่างง่ายดาย จึงสามารถจัดการอุปกรณ์แต่ละเครื่องได้ และยังมาพร้อมกับการบริหารจัดการสุขอนามัยขั้นสูงด้วย nanoe™ X

แผนที่เน้นเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศ

nanoe™ X จะกำจัดกลิ่นและยับยั้งสารมลพิษอย่างต่อเนื่อง และ ziaino™ มอบความสะอาดที่ดียิ่งขึ้นในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและสตูดิโอเพื่อการบริหารจัดการสุขอนามัยในระดับสูงสุด แผนนี้เน้นที่คุณภาพของอากาศ พร้อมกับการเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

แผนที่เน้นการเชื่อมต่อ

แผนนี้เน้นการควบคุมส่วนกลางเพื่อให้สามารถมองเห็นการใช้งานและควบคุมระบบปรับอากาศทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย เพลิดเพลินกับการเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศซึ่งขับเคลื่อนโดย nanoe™ X และตรวจสอบการใช้งานของระบบได้ง่ายๆ

แผนมาตรฐานสำหรับการเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศและการเชื่อมต่อ

แผนนี้ช่วยให้ควบคุมระบบปรับอากาศของคุณได้อย่างง่ายดาย จึงสามารถจัดการอุปกรณ์แต่ละเครื่องได้ และยังมาพร้อมกับการบริหารจัดการสุขอนามัยขั้นสูงด้วย nanoe™ X

แผนนี้ทำงานอย่างไร

แผนที่เน้นเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศ

เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง

ติดผนัง

ERV

พัดลมตู้

พัดลมระบายอากาศ

ชุดอุปกรณ์นอกอาคาร VRF

ระบบระบายอากาศและปรับอากาศแบบเน้นพื้นที่

เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง

ติดผนัง

Air-e (nanoe™ X)
 

ziaino™
 

การเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศแบบเน้นพื้นที่

พื้นที่ที่มีการสัมผัสสูง เช่น ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและพื้นที่ออกกำลังกาย มีการยับยั้งมลพิษที่เพิ่มขึ้นด้วย ziaino™ และ nanoe™ X

ผลิตภัณฑ์ nanoe™ X สองประเภทช่วยให้พื้นที่ที่มีผู้คนจำนวนมากสัญจรไปมามีความสะอาดมากยิ่งขึ้น

ดูแลรักษาความสะอาดขั้นพื้นฐานด้วย nanoe™ X

การควบคุมส่วนอุปกรณ์ (VRF)

เน้นการเชื่อมต่อการควบคุมส่วนอุปกรณ์สำหรับ VRF

การเดินสายไฟแบบไขว้ระหว่าง
ชุดอุปกรณ์ภายในอาคารกับการควบคุมส่วนอุปกรณ์

คะแนนประสิทธิภาพ

การยับยั้งแบคทีเรีย
และไวรัส: ★★★★★☆

ความเข้มข้นของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์: ★★★★★★

การเชื่อมต่อ: ★☆☆☆☆☆

การกำจัดกลิ่น: ★★★★★☆

ความง่ายดายในการติดตั้ง: ★★★★★★

แผนที่เน้นการเชื่อมต่อ

เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง

ติดผนัง

พัดลมตู้

พัดลมระบายอากาศ

ชุดอุปกรณ์นอกอาคาร VRF

ระบบระบายอากาศและปรับอากาศแบบเน้นพื้นที่

เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง

ติดผนัง

Air-e (nanoe™ X)
 

การเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศแบบเน้นพื้นที่

nanoe™ X ช่วยให้ลูกค้าและพนักงานเพลิดเพลินไปกับสภาพแวดล้อมที่สะอาดและสะดวกสบายยิ่งขึ้นทั่วทั้งโรงยิมของคุณ

การควบคุมแบบรวมศูนย์

การควบคุมส่วนอุปกรณ์
(VRF)

เน้นการเชื่อมต่อ

การควบคุมส่วนอุปกรณ์สำหรับ VRF

การเดินสายไฟแบบไขว้ระหว่าง
ชุดอุปกรณ์ภายในอาคารกับการควบคุมส่วนอุปกรณ์


การควบคุมแบบรวมศูนย์การเดินสายโยกย้ายข้อมูลแบบรวมศูนย์

คะแนนประสิทธิภาพ

การยับยั้งแบคทีเรีย
และไวรัส: ★★★☆☆☆

ความเข้มข้นของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์: ★★★★★☆

การเชื่อมต่อ: ★★★★☆☆

การกำจัดกลิ่น: ★★★☆☆☆

ความง่ายดายในการติดตั้ง: ★★★★★★

แผนมาตรฐานสำหรับการเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศและการเชื่อมต่อ

เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง

ติดผนัง

พัดลมระบายอากาศ

พัดลมระบายอากาศติดผนัง

ชุดอุปกรณ์นอกอาคาร
แบบแยกส่วนหนึ่งชุด (PAC)

ชุดอุปกรณ์นอกอาคาร
แบบแยกส่วนหนึ่งชุด (RAC)

ระบบระบายอากาศและปรับอากาศแบบเน้นพื้นที่

เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง

ติดผนัง

Air-e (nanoe™ X)
 

การเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศแบบเน้นพื้นที่

nanoe™ X ช่วยให้ลูกค้าและพนักงานเพลิดเพลินไปกับสภาพแวดล้อมที่สะอาดและสะดวกสบายยิ่งขึ้นทั่วทั้งโรงยิมของคุณ

การควบคุมส่วนอุปกรณ์
(PAC)

การควบคุมส่วนอุปกรณ์
(RAC)

เน้นการเชื่อมต่อ

การควบคุมส่วนอุปกรณ์สำหรับ PAC

การเดินสายไฟแบบไขว้ระหว่าง
ชุดอุปกรณ์ภายในอาคารกับการควบคุมส่วนอุปกรณ์

การควบคุมส่วนอุปกรณ์สำหรับ RAC

การเดินสายไฟแบบไขว้ระหว่าง
ชุดอุปกรณ์ภายในอาคารกับการควบคุมส่วนอุปกรณ์

คะแนนประสิทธิภาพ

การยับยั้งแบคทีเรีย
และไวรัส: ★★★☆☆☆

ความเข้มข้นของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์: ★★★☆☆☆

การเชื่อมต่อ: ★☆☆☆☆☆

การกำจัดกลิ่น: ★★★☆☆☆

ความง่ายดายในการติดตั้ง: ★★★★☆☆

ค้นหาการออกแบบที่เหมาะกับคุณ

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมแล้วที่จะออกแบบการติดตั้งที่ดีที่สุดสำหรับฟิตเนสของคุณ