តួរកាមេរ៉ាឥតកញ្ចក់ LUMIX DC-G9

DC-G9

តូច និងរឹងមាំ

គុណភាពរូបភាពខ្ពស់បំផុតជាមួយសមត្ថភាពខ្ពស់ និងសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការ LUMIX ល្អបំផុតមានគ្រប់យ៉ាង ទាំងអស់ក្នុងរាងតូចមួយនេះ។

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

តួរកាមេរ៉ាឥតកញ្ចក់ LUMIX DC-G9
ទំហំ 20.3 មេហ្គាភិចសែល
សេនស័រ Digital Live MOS
កម្រិត 4K ល្បឿន 60p/50p
ការថតវីដេអូ
រូបថតកម្រិត 6K
កម្រិត 6K ល្បឿន 30fps កម្រិត 4K ល្បឿន 60fps

Get Inspired

គ្រឿងបន្ថែម

accessory-image

H-FS014042

LUMIX G VARIO 14-42mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.

accessory-image

H-FS014045

LUMIX G VARIO 14-45mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.

accessory-image

H-FS14140

LUMIX G VARIO 14-140mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S.

accessory-image

DMW-MA1

ឧបករណ៍អាដាប់ទ័រចាប់លែន

accessory-image

DMW-MA2M

ឧបករណ៍អាដាប់ទ័រចាប់លែន

accessory-image

DMW-MA3R

ឧបករណ៍អាដាប់ទ័រចាប់លែន

accessory-image

DMW-FL580L

ពន្លឺបាញ់ខាងក្រៅ

accessory-image

DMW-FL360L

ពន្លឺបាញ់ខាងក្រៅ

accessory-image

DMW-FL200L

ពន្លឺបាញ់ខាងក្រៅ

accessory-image

VW-LED1

ពន្លឺវីដេអូ LED

accessory-image

DMW-MS2

មីក្រូហ្វូន

accessory-image

VW-VMS10

មីក្រូហ្វូន

accessory-image

DMW-BLF19

ដុំសាកថ្ម

accessory-image

DMW-BTC13

ឆ្នាំងសាកថ្ម

accessory-image

DMW-EC4

ជ័រទម្រភ្នែក

accessory-image

DMW-RSL1

ការថតដោយបញ្ជាពីចម្ងាយ

accessory-image

DMW-SHGR1

ជើងចាប់កាមេរ៉ា

accessory-image

DMW-TA1

អាដាប់ទ័រជើងកាមេរ៉ា

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

តួរកាមេរ៉ាឥតកញ្ចក់ LUMIX DC-G9