ការគាំទ្រសម្រាប់ "លាងជាមួយស្មាតហ្វូន" កម្មវិធី

ប្រើម៉ាស៊ីនបោកគក់របស់អ្នកដោយសុវត្ថិភាព

ធ្វើឱ្យការបោកគក់នៅផ្ទះមានភាពងាយស្រួល និងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដោយភ្ជាប់ម៉ាស៊ីនបោកគក់ជាមួយកម្មវិធីទូរសព្ទស្មាតហ្វូន។ ស្វែងយល់អំពីការណែនាំពីការដំណើរការម៉ាស៊ីន ក៏ដូចជាការថែទាំ និងកំហុសរបស់ម៉ាស៊ីន។ អ្នកក៏អាចទាញយកការណែនាំសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ សម្រាប់កម្មវិធីទូរសព្ទស្មាតហ្វូនពីទីនេះបានផងដែរ។

Use Your Washing Machine Safely

ស៊េរី FR1 / FC1

ម៉ាស៊ីនបោកគក់ និងសម្ងួត៖ NA-S106FR1 / NA-S96FR1 / NA-S106FC1 / NA-S96FC1

ម៉ាស៊ីនបោកគក់៖ NA-V10FR1 / NA-V90FR1 / NA-V10FC1

ជ្រើសរើសតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នក