ឱកាសការងារ

មុខតំណែង

កាលបរិច្ចេទឈប់ទទួលពាក្យ

ចំនួនដែលត្រូវការ

ថ្ងៃទី 15 ខែសីហា ឆ្នាំ 2020

1

ប្រសិនបើអ្នកមានបំណងចង់ធ្វើការជាមួយយើង អ្នកអាចទាក់ទងមកយើងខ្ញុំបានជានិច្ចតាមរយៈ៖
អ៊ីមែល៖ service@kh.panasonic.com
សូមអរគុណចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក!

អ្នកប្រតិបត្តិផ្នែកទីផ្សារ

ប្រភេទការងារ៖

ទីផ្សារ

មុខតំណែង

អ្នកប្រតិបត្តិផ្នែកទីផ្សារ

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន៖

សាខាក្រុមហ៊ុន Panasonic Asia Pacific Pte. Ltd

កន្លែងធ្វើការ៖

Exchange Square ជាន់ទី 15 ផ្លូវលេខ 106 សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ចំនួនដែលត្រូវការ៖ 

1

ការសង្ខេបអំពីការងារ៖

អ្នកកាន់ការងារនេះត្រូវធ្វើសកម្មភាពទីផ្សារនានា ដើម្បីបង្កើនការលក់ផលិតផលឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ។

ការពណ៌នាអំពីការងារ៖
● ការគ្រប់គ្រង PSI
   គ្រប់គ្រងបរិមាណនៃការទិញ បរិមាណនៃការលក់ និងបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌ រក្សាកម្រិតបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌឱ្យបានល្អ និងសម្រេចគោលដៅលក់ក្នុងពេលជាមួយគ្នា។
● ការផ្សព្វផ្សាយនៅខាងមុខហាង
   កសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកលក់រាយ ទទួលព័ត៌មានអំពីការលក់ពីពួកគេ ស្នើសុំបង្ហាញផលិតផល និងសកម្មភាពលក់។
● ការវិភាគលើទីផ្សារ
   វិភាគលើទីផ្សារ ដៃគូប្រកួតប្រជែង អ្នកប្រើប្រាស់ ។ល។ និងរកឱ្យឃើញបញ្ហា និងដំណោះស្រាយ។
● ការបណ្តុះបណ្តាលអំពីផលិតផល
   ធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលអំពីផលិតផលដល់អ្នកលក់រាយ។

លក្ខណៈ​សម្បត្តិ/លក្ខខណ្ឌតម្រូវ
<ត្រូវតែ>
● ពូកែខាងគិតលេខ (គណនា)
● មានទំនួលខុសត្រូវ និងភាពអត់ធ្មត់។
● មានភាពម៉ត់ចត់ចំពោះព័ត៌មានលម្អិត នៅពេលធ្វើឯកសារអាជីវកម្ម
● ជំនាញមូលដ្ឋានផ្នែកកុំព្យូទ័រ (Microsoft Word, Excel, Power Point)
● អាចធ្វើការបានច្រើនឆ្នាំ

<អាទិភាព>
● មានបទពិសោធន៍ផ្នែកគ្រប់គ្រង PSI
● មានបទពិសោធន៍ផ្នែកទីផ្សារ/ផ្នែកលក់

ទីតាំងកន្លែងធ្វើការ
រាជធានីភ្នំពេញ

ទំនាក់ទំនង និងពាក្យស្នើសុំ
service@kh.panasonic.com
ភាសាសម្រាប់ពាក្យស្នើសុំ៖ អង់គ្លេស

ចំណាំ
•• សូមបញ្ជាក់ឱ្យបានច្បាស់អំពីឈ្មោះមុខតំណែង និងលេខកូដការងារដែលអ្នកចង់ដាក់ពាក្យ ប្រសិនបើមានលើពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក។

• យើងខ្ញុំសោកស្តាយដែលមានតែបេក្ខជនជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំងប៉ុណ្ណោះដែលនឹងត្រូវបានជូនដំណឹង។