ប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់មេរោគកូរ៉ូណា (SARS-CoV-2)
ជាមួយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Panasonic ដែលបំពាក់នូវបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X

ប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់មេរោគកូរ៉ូណា (SARS-CoV-2) ជាមួយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Panasonic ដែលបំពាក់នូវបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X

Panasonic បានប្រកាសពីប្រសិទ្ធភាពរបស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Panasonic ដែលមានបំពាក់នូវបច្ចេកវិទ្យាទំនើប nanoe™ X ក្នុងការទប់ស្កាត់មេរោគកូរ៉ូណា (SARS-CoV-2) ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយ Global Contract Research Organisation Texcell*1 ។ Texcell បានទទួលស្គាល់ពីប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់មេរោគកូរ៉ូណា បានដល់ទៅ 91.4% នៅក្នុងបន្ទប់ទំហំ 6.7m3 ក្នុងរយៈពេល 8 ម៉ោង។

nanoe™ X គឺជាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមួយ ចាប់យកសំណើមដែលមើលមិនឃើញនៅក្នុងខ្យល់ ហើយធ្វើប្រតិកម្មនៅក្នុងកម្រិតតង់ស្យុងខ្ពស់ ដើម្បីបង្កើត "រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រូស៊ីលដែលមាននៅក្នុងទឹក"។ រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីល អាចទប់ស្កាត់ការលូតលាស់នៃសារធាតុបំពុលទាំងឡាយមានដូចជា បាក់តេរី និងមេរោគជាដើម។ រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីល ត្រូវបានទទួលរងនូវការធ្វើប្រតិកម្ម និងអុកស៊ីតកម្មខ្លាំង ដូចនេះវាមានអាយុកាលខ្លី។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលភាគល្អិតដ៏តូចនេះហ៊ុមព័ទ្ធដោយទឹក ដែលជា nanoe™ X វានឹងមានអាយុកាលវែង ហើយអាចសាយភាយបានឆ្ងាយពេញផ្ទៃបន្ទប់។ វា​មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការ​ទប់ស្កាត់​ទាំង​សារធាតុបំពុល​ដែល​អណ្តែតក្នុង​ខ្យល់ និងតោង​ជាប់លើគ្រឿងបរិក្ខារផ្សេងៗ​។

នៅក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2020 ក្រុមហ៊ុន Panasonic បានទទួលស្គាល់ពីលទ្ធផលពិសោធន៍ ក្រោមកិច្ចសហការជាមួយ Texcell*1 ពីប្រសិទ្ធភាពនៃបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X ជាមួយនឹងគុណប្រយោជន៍នៃរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីលទៅលើមេរោគកូរ៉ូណា នៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍តូចមួយដែលមានទំហំ 45L ដោយការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ផលិត nanoe™ X ។ សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវបន្ថែម ក្រុមហ៊ុន Panasonic បានធ្វើការសាកល្បងដោយការប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលបំពាក់បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X នៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍ដែលធំជាងមុន។ ទោះជាយ៉ាងណា នៅក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាកនេះ Texcell ក៏បានទទួលស្គាល់ពី

លទ្ធផលនេះថា បច្ចេកវិទ្យាទំនើប nanoe™ X មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់រហូតដល់ 91.4% ក្នុងការទប់ស្កាត់ទៅលើមេរោគកូរ៉ូណា នៅក្នុងបន្ទប់ទំហំ 6.7m3 ក្នុងរយៈពេល 8 ម៉ោង ដោយការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ដែលមានបំពាក់បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X ។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ការធ្វើតេស្តនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបន្ទប់ពិសោធន៍បិទជិត និងមិនត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីវាយតម្លៃពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វា នៅកន្លែងរស់នៅដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននោះទេ។

ក្រុមហ៊ុន Panasonic បាន​ធ្វើ​ការ​ស្រាវជ្រាវ​លើ​បច្ចេកវិទ្យា​ nanoe™ អស់​រយៈ​ពេល​ជាង 20ឆ្នាំ គឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1997 មកម្ល៉េះ ហើយការ​ស្រាវជ្រាវនេះ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីប្រសិទ្ធភាពរបស់វានៅក្នុងតំបន់ជាច្រើន មានដូចជាការ​ទប់​ស្កាត់​មីក្រូស​រីរាង្គ​បង្កជំងឺ (បាក់តេរី ផ្សិត និងមេរោគ) ​និងភ្នាក់ងារបង្កអាឡែកហ្ស៊ី បំបែកសមាសធាតុភាគល្អិត PM 2.5 ដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពដល់សារពាង្គកាយមនុស្ស*2

ក្រុមហ៊ុន Panasonic នឹងនៅបន្តស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតនូវបច្ចេកវិទ្យាទំនើប nanoe™ X ដើម្បីដោះស្រាយហានិភ័យ ដែលទាក់ទងនឹងការបំពុលផ្សេងៗនៅក្នុងខ្យល់ ដូចជា​ មីក្រូស​រីរាង្គ​បង្កជំងឺ (ផ្សិត បាក់តេរី និងមេរោគ) ក្នុងគោលបំណង ដើម្បីបង្កើតនូវបរិយាកាសដែលប្រកបដោយផាសុកភាព សម្រាប់មនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោក។

ឯកសារយោង៖

ការពិសោធន៍ពីប្រសិទ្ធភាពនៃម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលមានបំពាក់នូវបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X ក្នុងការទប់ស្កាត់មេរោគកូរ៉ូណា (SARS-CoV-2) ក្នុងទំហំបន្ទប់ 6.7m3

ទិដ្ឋភាពទូទៅ៖

ការពិសោធន៍ប្រៀបធៀបមួយត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងបន្ទប់ ទំហំ 6.7m3 ដែលមានផ្ទុកនូវមេរោគកូរ៉ូណា (SARS-CoV-2) ។

លទ្ធផល៖

សកម្មភាពរបស់មេរោគកូរ៉ូណា (SARS-CoV-2) ជាង 91% ត្រូវបានទប់ស្កាត់ក្នុងរយៈពេល 8ម៉ោង។

សម្គាល់៖ ការទទួលស្គាល់នេះត្រូវបានធ្វើឡើង ដើម្បីបង្កើតទិន្នន័យស្រាវជ្រាវជាមូលដ្ឋានស្តីពីប្រសិទ្ធភាពនៃបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X ក្នុងការទប់ស្កាត់នូវមេរោគកូរ៉ូណាក្នុងលក្ខខណ្ឌបន្ទប់ពិសោធន៍ ដែលខុសពីមេរោគកូរ៉ូណាមានក្នុងកន្លែងរស់នៅ។

វិធីសាស្ត្រ និងទិន្នន័យ

ស្ថាប័ន៖ TexCell (ប្រទេសបារាំង)

ប្រធានបទ៖ មេរោគកូរ៉ូណាប្រភេទថ្មី (SARS-CoV-2)

ឧបរករណ៍៖ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលមានបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X

វិធីសាស្ត្រ៖

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលមានបំពាក់នូវបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X ត្រូវបានដំឡើងក្នុងបន្ទប់ដែលមានទំហំ 6.7m3
  • ដំណោះស្រាយនៃការទប់ស្កាត់មេរោគកូរ៉ូណា SARS-CoV-2 ដែលមាននៅលើGauze គឺត្រូវបានដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ទំហំ 6.7 m3 ជាមួយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលមានបំពាក់នូវបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X ក្នុងចម្ងាយ 0.7 ម៉ែត្រ ក្នុងរយៈពេល 24ម៉ោង។
  • ការពិសោធន៍នៃការចម្លងមេរោគត្រូវបានវាយតម្លៃ និងប្រើប្រាស់ដើម្បីការគណនាអត្រានៃការទប់ស្កាត់។

លទ្ធផល៖

ការធ្វើតេស្ត

អត្រានៃការទប់ស្កាត់

ទំហំបន្ទប់

រយៈពេល

SARS-CoV-2

42.4%

6.7 m3

4 ម៉ោង

SARS-CoV-2

91.4%

6.7 m3

8 ម៉ោង

SARS-CoV-2

99.7%

6.7 m3

24 ម៉ោង

កំណត់សម្គាល់៖

*1 Texcell គឺជា Global Contract Research Organisation ដែលមានជំនាញក្នុងការធ្វើតេស្ត និងកម្ចាត់មេរោគ ការរៀបចំប្រព័ន្ធការពារសរីរាង្គ និង R&D ឬ GMP cell banking សម្រាប់គម្រោង R&D, GClP, GLP និងគម្រោង GMP របស់អ្នក។

ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ និងប្រវត្តិការងារជាង 30ឆ្នាំ នៅក្នុងវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រនៅទីក្រុងប៉ារីស ដែលក្រុមហ៊ុន Texcell ត្រូវបានទទួលស្គាល់ក្នុងជំនាញនេះជាយូរមកហើយ ក្នុងការធ្វើតេស្តមេរោគជាមួយនឹងការរៀបចំតាមបទដ្ឋានស្តង់ដារដ៏ធំ សម្រាប់ការរកឃើញពពួកមេរោគផ្សេងៗ។

Texcell គឺ​ជា​វិទ្យាស្ថាន​ប៉ាស្ទ័រ ដែល​បង្កើត​ឡើង​ដំបូងគេ ​ប្រចាំនៅ​ទីក្រុង​ប៉ារីស ​​ក្នុង​ឆ្នាំ 1997 ។

*2 ការប្រកាសសំខាន់ៗអំពីករណីដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់

- ថ្ងៃទី12 ខែឧសភា ឆ្នាំ2009៖ ប្រសិទ្ធភាព វិជ្ជមាននៃភាគល្អិតទឹកក្នុងការទប់ស្កាត់មេរោគ បាក់តេរី និងសារធាតុគីមីកសិកម្ម ត្រូវបានទទួលស្គាល់។

- ថ្ងៃទី20 ខែតុលា ឆ្នាំ2009៖ ប្រសិទ្ធភាពនៃភាគល្អិតទឹកក្នុងការទប់ស្កាត់មេរោគគ្រុនផ្តាសាយថ្មី ត្រូវ បានទទួលស្គាល់។

- ថ្ងៃទី20 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2012៖ ប្រសិទ្ធភាពនៃភាគល្អិតទឹកក្នុងការទប់ស្កាត់សារធាតុអាឡែកហ្ស៊ី បាក់តេរី ផ្សិត និងមេរោគដែលទាក់ទងនឹងសត្វចិញ្ចឹម ត្រូវបានទទួលស្គាល់។

- ថ្ងៃទី16 ខែមករា ឆ្នាំ2014៖ ភាគល្អិតទឹកដែលមានអាតូមអេឡិចត្រូស្តាទិកទំហំណាណូ

មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបំបែកសមាសធាតុ PM2.5 និងទប់ស្កាត់ការលូតលាស់ពពួកផ្សិតដែលភ្ជាប់ទៅនឹង Yellow Sand ។

ស្វែងយល់បន្ថែមពីភស្តុតាងនៅទីនេះ: https://www.panasonic.com/kh/nanoe/all/verification/evidence.html

ប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់មេរោគកូរ៉ូណា (SARS-CoV-2) ជាមួយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Panasonic ដែលបំពាក់នូវបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X
ប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់មេរោគកូរ៉ូណា (SARS-CoV-2) ជាមួយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Panasonic ដែលបំពាក់នូវបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X

អំពី Panasonic

Panasonic Corporation គឺជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាអេឡិចត្រូនិក និងដំណោះស្រាយផ្សេងៗសម្រាប់អតិថិជននៅក្នុងវិស័យឧបករណ៏អេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន លំនៅដ្ឋាន រថយន្ត និង អាជីវកម្ម។ Panasonic បានប្រារព្ធខួប 100 ឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ 2018 ហើយបានពង្រីកជាសកល និងកំពុងប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធចំនួន 528 និងក្រុមហ៊ុនដែលជាប់ទាក់ទងចំនួន 72 នៅទូទាំងពិភពលោក ហើយមានចំណូលពីការលក់សរុបចំនួន 7,49 ទ្រីលានយ៉េន គិតត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែមីនាឆ្នាំ 2020 ។

ក្រុមហ៊ុនប្តេជ្ញាបន្តស្វែងរកគុណតម្លៃតាមរយៈការច្នៃប្រឌិតថ្មីៗនៅតាមខ្សែស្រឡាយលិផតផល ដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួន ដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរ និងពិភពលោក​កាន់តែស្រស់បំព្រង សម្រាប់អតិថិជន។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលក្នុងគេហទំព័រ: www.panasonic.com/kh