Polityka/zarządzanie CSR, zarządzanie ryzykiem

Stała filozofia zarządzania i zrównoważony rozwój

Misją firmy Panasonic jest przyczynianie się do rozkwitu światowej kultury poprzez pracę na rzecz rozwoju społeczeństw przy pomocy sprzedawanych i tworzonych przez nią produktów. Podstawowy cel zarządzania firmy Panasonic wyraźnie określa cel jej działalności biznesowej, a także cel jej istnienia.

Od momentu założenia firmy w 1918 r. ta filozofia zarządzania tworzy fundament ogółu jej działalności gospodarczej. Kluczowym elementem tej filozofii jest podstawowa koncepcja firmy jako podmiotu publicznego społeczeństwa. Wszelkie zasoby do zarządzania w firmie, wliczając w to ludzi, środki finansowe oraz artykuły handlowe, mają swoje źródło w społeczeństwie.

Angażując się w przedsięwzięcia gospodarcze, firma nie tylko korzysta z powierzonych przez społeczeństwo zasobów, ale również rozwija się wraz ze społeczeństwem, w związku z czym działania firmy muszą cechować się przejrzystością, uczciwością i sprawiedliwością.

Cała Grupa Panasonic dokłada starań, aby działania firmy w zakresie zarządzania oraz działalności biznesowej wpisywały się w koncepcję ƒpodmiotu publicznego społeczeństwa, a jej celem jest dalsze podtrzymanie w ramach podstawowych zadań firmy procesu wprowadzania tej filozofii zarządzania w produkcji. Stanowi to również istotę polityki zrównoważonego rozwoju Grupy Panasonic. W związku z faktem, że jesteśmy obecnie w przełomowym momencie historii w wielu dziedzinach — społeczeństwa, gospodarki, globalnego środowiska — Grupa Panasonic będzie w dalszym ciągu promowała globalne zarządzanie zrównoważonym rozwojem i włączała się w kształtowanie przyszłych społeczeństw i świata, oferując pomysły w zakresie stylu życia w świecie jutra.

Podstawowy cel kierownictwa firmy Panasonic — kaligrafia japońska

Moja filozofia zarządzania (książka wydana w czerwcu 1978 r.)

Zdjęcie założyciela firmy Panasonic, Konosuke Matsushity

„Obecnie dużo mówi się o «odpowiedzialności społecznej» i chociaż znaczenie tego pojęcia może być dość szerokie, w zależności od warunków społecznych w danym czasie, fundamentalną odpowiedzialność społeczną korporacji, w dowolnym okresie, powinny stanowić działania w ramach przedsięwzięć gospodarczej na rzecz rozwoju społeczeństw. Jest sprawą niezwykłej wagi, aby zarządzać całokształtem działalności firmy, opierając się na tym poczuciu misji”.

Konosuke Matsushita,
założyciel Panasonic Corporation

Kodeks postępowania firmy Panasonic został opracowany w roku 1992 jako zbiór specjalnych wytycznych, których należy przestrzegać, by postępować zgodnie z filozofią firmy. (Obowiązującym standardem jest wydanie z 2014 roku, poprawione i zaktualizowane).

Firma Panasonic opracowała politykę zrównoważonego rozwoju w roku 2013. Stanowi ona dokument odnotowujący wysiłki firmy zmierzające do poprawy sytuacji społecznej i przestrzegania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).