Peter Menky iz kompanije Panasonic postao je novi direktor poslovanja za Mađarsku i Adrijatik regiju

Panasonic je najavio proširenje nadležnosti trenutnih čeških direktora koje stupa na snagu početkom nove fiskalne godine. Trenutni direktor poslovanja kompanije Panasonic Marketing Europe za Češku Republiku i Slovačku, Peter Menky, preuzima upravljanje drugom regijom, koja uključuje Mađarsku i zemlje u Adrijatik regiji. Martin Jedlička, trenutni direktor marketinga kompanije Panasonic Marketing Europe za Češku Republiku i Slovačku će mu pružati podršku sa pozicije direktora marketinških komunikacija za sva pomenuta tržišta.

Peter Menky radi u kompaniji Panasonic od 2013. U početku bio je deo sektora prodaje, na čijem čelu se nalazio kao direktor prodaje od 2014. Od 2017, upravljao je svim aktivnostima kompanije na tržištima Češke i Slovačke kao regionalni direktor. Od aprila 2019, njegove nadležnosti su se dodatno proširile kako bi obuhvatile druge regije, uključujući Mađarsku i Adrijatik regiju, pored Češke Republike i Slovačke. Novi regionalni direktor Peter Menky rekao je: „Nova regija je za mene veliki izazov, zato što je to specifično i komplikovano na mnogo načina: mnogo valuta, kombinacija zemalja koje su članice EU i onih koje to nisu, različiti mentaliteti i još mnogo problema i tema. Međutim, verujem da sa dobro osmišljenim poslovnim modelom koji smo izgradili u Pragu i koji ćemo prilagoditi uzimajući u obzir specifičnosti lokalnih uslova, sa mojim novim timom možemo uspeti takođe i u ovoj regiji/regijama. Daću sve od sebe kako bismo to postigli.“

Direktor marketinga Martin Jedlička, koji radi u kompaniji Panasonic Marketing Europe od 2018, takođe je preuzeo nove nadležnosti proširenjem regije i sada preuzima sektor marketinga regije sa aktivnostima u Češkoj Republici i Slovačkoj, Mađarskoj i Adrijatik regiji. Tokom svoje prethodne karijere direktora marketinga, Martin Jedlička radio je za LG Electronics i T-Mobile.

Martin Jedlička dodaje: „Naš zadatak je jasan – da nastavimo sa komunikacijom ka mlađoj generaciji i da efikasno ojačamo prepoznavanje brenda, što smo dobro obavili prošle godine. Želimo da prenesemo isto to i na regione koji su nam upravo povereni. To je izazov, ali mu se radujemo“.


O kompaniji Panasonic

Panasonic Corporation je svetski lider u razvoju raznih elektronskih tehnologija i rešenja za klijente u oblastima potrošačke elektronike, stanovanja, automobilske industrije i B2B poslovanja. Proslavljajući stogodišnjicu u 2018, kompanija se globalno proširila i sada upravlja sa 591 podružnica i 88 pridruženih kompanija širom sveta, a u godini koja se završila 31. marta 2018. zabeležila je konsolidovanu neto prodaju od 61,4 milijarde evra. Posvećena traženju novih vrednosti kroz inovacije u svim svojim divizijama, kompanija koristi svoje tehnologije da bi kreirala bolji život i bolji svet za svoje klijente. Da biste saznali više o kompaniji Panasonic, posetite: https://www.panasonic.com/global.